“Democratie is een gezamenlijk streven”

Bestuurskundige Marlies Honingh van de Radboud Universiteit benadrukt het belang van actieve betrokkenheid bij de democratie. “Democratie is geen verre show, maar een collectief project van ons allemaal.” Met uitdagingen zoals polarisatie, protesten en integriteitskwesties binnen lokale overheden, is het cruciaal dat burgers en organisaties zich inspannen voor het behoud van een gezonde democratie.

De zesdelige leergang Young Leaders for Sustainable Democracy van de Radboud Academy, gericht op professionals in de publieke sector, staat centraal rond deze kwesties. “We moeten ons voortdurend samen inzetten om ons politieke systeem vorm te geven en toekomstbestendig te houden,” aldus Honingh.

Young leaders for sustainable democracy

De leergang stimuleert reflectie op democratie en discussie over de noodzakelijke bescherming tegen voortdurend veranderende uitdagingen. Het programma biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar moedigt bewustwording aan over ethische dilemma’s zoals privacykwesties door het gebruik van big data en algoritmes.

Deelnemers werken aan actieplannen variërend van het tegengaan van ondermijning van politici tot het vergroten van burgerparticipatie. Honingh verduidelijkt dat de oplossingen per situatie verschillen, met de nadruk op het oplossen van nieuwe en complexe ‘democratische puzzels’.

De leergang Young Leaders for Sustainable Democracy start op 25 januari 2024. Aanmeldingen zijn open tot 18 december en is bedoeld voor mid-career professionals met 3 tot 8 jaar ervaring in de publieke sector die willen bijdragen aan het versterken van onze democratische samenleving. Meer informatie en inschrijfmogelijkheden zijn te vinden op de website van de Radboud Academy.