Depressie & Magnetische Hersenstimulatie

Depressie goed te behandelen met Magnetische Hersenstimulatie (rTMS)

Nijmegen, 30 september 2008 – rTMS ofwel magnetische hersenstimulatie is een nieuwe behandelvorm bij depressie en blijkt een goed alternatief voor antidepressiva. Uit recent onderzoek komt naar voren dat deze behandeling effectief is bij 76% van de mensen met een depressie. Tevens zijn er na behandeling specifieke veranderingen in de hersenen meetbaar. Na 6 maanden is de behandeling nog steeds effectief. Deze resultaten zijn afgelopen maand gepubliceerd en op diverse internationale wetenschappelijke congressen gepresenteerd.

De laatste 20 jaar is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, ofwel rTMS, voor de behandeling van Depressie. Afgelopen maand is een onderzoek verschenen in het tijdschrift ‘EEG and Clinical Neuroscience’ wat laat zien dat behandeling met rTMS leidt tot specifieke veranderingen in de hersenen in het gebied waar de stimulatie heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd is er een duidelijke afname van depressieve klachten (1. Spronk et al., 2008). De effectiviteit is in Nijmegen verder onderzocht in een grotere groep depressieve patiënten waaruit bleek dat de behandeling bij 76% effectief was. Van deze groep, waarbij de behandeling effectief was, liet 97% zelfs een volledige remissie zien (zij waren niet langer depressief). De eerste resultaten van de follow-up na 6 maanden laten zien dat de behandeling ook na 6 maanden nog steeds effectief is. Hiermee is uitgesloten dat het om een placebo-effect gaat.
Deze resultaten (2.) zijn afgelopen maand op verschillende internationale wetenschappelijke congressen gepresenteerd zoals de International Pharmaco-EEG society (IPEG) in Frankrijk, de International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP) en de EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) in Frankfurt alsmede de International Society for Neurofeedback and Research (ISNR) in San Antonio (USA).

Ter vergelijking, Antidepressiva zoals Citalopram laten remissies zien van maximaal 33% (Trivedie et al., 2006; STAR*D trial) en maar 30-50% van de cliënten reageren goed op Antidepressieve medicatie. Hiermee is rTMS behandeling een veelbelovende nieuwe en veilige behandeling voor depressie en een goed alternatief voor het gebruik van antidepressiva.

1. Desiree Spronk, Martijn Arns, Aukje Bootsma, Rosalinde van Ruth & Paul Fitzgerald (2008) Long term effects of left frontal rTMS on EEG and ERP’s in patients with Depression. EEG and Clinical Neuroscience, 39(3), 118-124.
2. Voor meer informatie over deze onderzoeken en data zie ook: http://www.brainclinics.com/index.php?pId=149
 
 
Rubriek Gezondheid