Dialoog jongeren en religie, 19 t/m 22 feb

Het gevarieerde programma bestaat uit bezoeken aan moskee, synagoge en kerk, multiculturele stadswandeling, gesprekken met religieuze voorgangers, film, interculturele maaltijden en dialooggesprekken. Centraal woord tijdens dit weekend is ‘dialoog’. Dialoog vraagt het lef om over je eigen grenzen heen te kijken. Het programma heeft nadrukkelijk niet het doel om de ander te bekeren of te overtuigen, maar juist om elkaar te verrijken. Het programma is er voor iedereen, moslims, christenen, ietsisten, humanisten, etc. Voorgaande weekenden bleken voor veel deelnemers een inspirerende en onvergetelijke ervaring te zijn.
Het weekend is een initiatief van Stichting Islam en Dialoog, jongerencentrum ’t Wasdom en Stichting Interreligieuze Dialoog. In 2005 werd het eerste weekend georganiseerd in ‘t WasdoM. Inmiddels hebben er zes succesvolle weekenden plaatsgevonden in de afgelopen drie jaar.
 
Datum: 19 t/m 22 februari 2009
Plaats: Zwolle, Dominicanenklooster
Voor wie: studenten/jongeren vanaf 18 tot 30 jaar
Kosten: € 25,- – (In specifieke gevallen is korting mogelijk)
 
Contact: Alper Alasag, 010-240 00 15  info@islamendialoog.nl
Margot Goettsch, 038 – 425 44 06   wasdom@kloosterzwolle.nl