Dubbel door de bocht – knooppunt Neerbosch

21 augustus 2008

Dubbel door de bocht bij knooppunt Neerbosch
Voor verkeer vanuit de richting Venlo

Rijkswaterstaat stelt met ingang van vanavond circa 21.00 uur een nieuwe verkeerssituatie bij knooppunt Neerbosch in werking. Kern van deze nieuwe maatregel is dat het verkeer vanuit Venlo (A73) bij knooppunt Neerbosch twee rijstroken ter beschikking krijgt en het verkeer vanuit Nijmegen (A783) bij knooppunt Neerbosch één rijstrook. Doel van deze maatregel is verbetering van de doorstroming van het verkeer en vergroten van de verkeersveiligheid.

Deze situatie is tijdelijk. Uiteindelijk doel is verkeer vanuit de richting Venlo dat knooppunt Neerbosch nadert en verkeer dat vanuit Nijmegen over de A783 naar knooppunt Neerbosch rijdt, afhankelijk van het verkeersaanbod uit een bepaalde richting, één danwel twee rijstroken te geven. Dit wordt weergegeven via matrixborden boven de weg. Dit kan alleen goed georganiseerd worden, als de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat via camera’s de situatie ter plaatse kan bekijken en volgen. Deze camera’s zijn eind december 2008 operationeel.

Tot die tijd heeft het verkeer vanuit Venlo en Nijmegen richting Neerbosch twee respectievelijk één rijstrook ter beschikking. Hiervoor is gekozen op basis van verkeersaanbod.
Deze tijdelijke situatie wordt aangekondigd met tekstkarren langs de weg.

Bron Rijkswaterstaat