Duidelijker fietsparkeerbeleid

Nijmegen, 13 november 2007

Extra fietsrekken, betere bewegwijzering naar de gratis bewaakte stallingen, en een proef met ‘1 uur stallen’ in de Ziekerstraat. Deze en andere maatregelen op het gebied van fietsparkeren moeten de Nijmeegse binnenstad vanaf volgend jaar aantrekkelijker maken voor fietsers, maar ook een einde maken aan de overlast van verkeerd gestalde fietsen.

Het college van burgemeester en wethouders stemt daarom in met een notitie waarin het fietsparkeerbeleid van Nijmegen wordt herzien. De belangrijkste maatregelen uit deze notitie zijn:

– extra fietsrekken in en om de binnenstad
– betere bewegwijzering naar de gratis bewaakte stallingen
– uitbreiden van het stallingsverbod tot de ringstraten en enkele andere straten
– duidelijkere regels binnen het reguleringsgebied: altijd stallen in de klemmen
– tijdelijke opslag van verwijderde fietsen in een stalling in het centrum
– een zes maanden durende proef met ‘1 uur stallen’ in de Ziekerstraat tijdens piekuren
– verhoging van de bestuursdwang van 15 euro naar 25 euro
– een campagne gericht op fietsparkeren, fietsendiefstal en schone lucht

De herziening van het fietsparkeerbeleid is tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers van de Fietsersbond, Milieudefensie Nijmegen, ondernemers in de Ziekerstraat, VBO, Bureau Toezicht, en de wijkmanager.

Het parkeren van fietsen is in veel stadscentra en op stations een brandende kwestie, ook in Nijmegen. Veel rijwielen worden buiten de stallingen en klemmen geplaatst. Dat leidt vaak tot overlast voor voetgangers, vooral voor ouderen en mensen met een handicap. Soms wordt ook de entree van winkels versperd. Bovendien wordt de kwaliteit van de openbare ruimte aangetast door de vele foutgestalde fietsen. Bureau Toezicht heeft de taak om rijwielen die buiten de rekken of stallingen zijn geplaatst te verwijderen. Dit leidt vervolgens weer vaak tot kritiek van fietsers. Daarnaast speelt het probleem dat veel fietsklemmen in de binnenstad nu worden gebruikt door werkers en bewoners, terwijl deze rekken vooral bedoeld zijn voor bezoekers van de binnenstad.

Het is de bedoeling dat het nieuwe beleid per 1 januari 2008 ingaat.

Bron: Gemeente Nijmegen