Energiescan voor ondernemers met een groen hart

Nijmegen, 17 juni 2008

Energiescan voor ondernemers met een groen hart

Nijmeegse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf krijgen van de gemeente Nijmegen een energiescan aangeboden. De energiescan geeft inzicht in het energieverbruik, de besparingsmogelijkheden, de daaraan gekoppelde investeringskosten en de terugverdientijd. De gemeente Nijmegen betaalt de energiescan à € 300,- als blijkt dat de terugverdientijd van de investeringen en de kosten voor de scan langer zijn dan vijf jaar.

De gemeente Nijmegen is onlangs gestart met de campagne ‘Ons groene hert’. Deze drie jaar durende campagne heeft als doel het energieverbruik binnen onze gemeentegrenzen terug te brengen met drie procent per jaar. Het Nijmeegse bedrijfsleven kan hieraan zijn steentje bijdragen. Wie onderneemt met zijn groene hart (of op z’n Nijmeegs: hert), vraagt een energiescan aan.

Op basis hiervan kan de ondernemer maatregelen nemen, die zorgen voor een lagere CO2-uitstoot en een besparing op de energiekosten. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf worden de komende weken hierover geïnformeerd. In het najaar volgt nog een speciale actie gericht op de horeca-ondernemers.

Meer informatie over dit initiatief vindt u op www.onsgroenehert.nl/ondernemen

Bron: Gemeente Nijmegen