221 energiezuinige huurwoningen Hatertse Hei

Nijmegen, 9 juli 2015

Standvast Wonen en Verduurzamers realiseren 221 energiezuinige sociale huurwoningen in Hatertse Hei

De bewoners van 221 sociale huurwoningen in de Hatertse Hei in Nijmegen wonen de komende jaren in een comfortabeler en bijna nieuw huis voor minder woonlasten. De portiekwoningen zijn flink opgeknapt op het gebied van techniek, geluid, brandveiligheid, beeldkwaliteit en duurzaamheid en hebben nu het energielabel A. Begin november vorig jaar startten de werkzaamheden, ruim een half jaar later zijn de woningen klaar. Het project is bij uitstek een voorbeeld van Sociale Volkshuisvesting.

Samenwerking Standvast Wonen en De Verduurzamers
Door een slimme samenwerking tussen de bewoners, woningcorporatie Standvast Wonen, het consortium De Verduurzamers (bestaande uit Talen Vastgoedonderhoud, Heijmans en agNOVA architecten) en de Provincie Gelderland blijft de huur hetzelfde maar wordt de energierekening lager. Een mooi resultaat waar alle betrokkenen trots op zijn.

Groene schoonmaakactie met bewoners
Daarom vieren bewoners, Standvast Wonen en De Verduurzamers een tuinfeestje. Als kroon op de samenwerking gaan ze nog één keer samen aan de slag. Met een ‘groene schoonmaakactie’ op vrijdag 10 juli 2015, compleet met ondersteuning van hoveniers en het gebruik van afvalcontainers, zorgen ze er samen voor dat niet alleen de woningen maar ook de buurt er weer mooi uitziet.

Eigen verantwoordelijkheid
De 221 sociale huurwoningen zijn verdeeld over twee locaties: de vlinderbuurt en de hofjesbuurt. De appartementen zijn begin jaren ’50 gebouwd en werden de afgelopen jaren incidenteel en op diverse manieren verbeterd. Na ruim 65 jaar verhuur zijn ze toe aan een grotere opwaardering om meer eenheid en een hogere kwaliteit te realiseren. Via een Soft Selection traject koos Standvast Wonen voor De Verduurzamers. Daarmee legde Standvast Wonen de verantwoordelijkheid daar waar ze hoorde; de corporatie stelde de randvoorwaarden, het consortium had de regie in de uitvoering.

Voorbeeld van Sociale Volkshuisvesting
In het kader van gecombineerd onderhoud hebben we daken vervangen, voegwerk hersteld/ vervangen, schilderwerk uitgevoerd en hang- en sluitwerk vervangen. Ook verbeterden we de brandveiligheid, geluidsisolatie, betrokkenheid van bewoners, energetische kwaliteit en de beeldkwaliteit van het gebouw en het terrein.

Slim samenwerken via Soft Selection
In de Hatertse Hei in Nijmegen hebben we 221 sociale huurwoningen verbeterd op het gebied van techniek, geluid, brandveiligheid, esthetiek, maar vooral qua duurzaamheid (energiezuiniger). Medio september presenteerden drie consortia hun plan voor de Hatertse Hei. De selectiecommissie (Standvast Wonen, Gelders Genootschap en Atriensis) heeft in nauw overleg met een bewonersvertegenwoordiging gekozen voor Consortium De Verduurzamers. Ook bijzonder aan dit project is dat de aannemer, los van de technische kwaliteiten, geselecteerd is op sociale kwaliteiten. Talen voerde de werkzaamheden namelijk uit in een bewoonde situatie. De bewoners op de 1e en 2e verdieping gingen twee à drie dagen hun woning uit en verbleven in een hotel/wisselwoning/bij familie.

Steun via Gelders Impulsplan
Voor de verduurzaming van de portiekwoningen in de Hatertse Hei heeft Standvast Wonen een subsidie van de provincie Gelderland ontvangen. De komende jaren investeren 48 Gelderse woningcorporaties flink in een kwaliteitsverbetering van circa 10.000 sociale huurwoningen. Door een bijdrage van provincie Gelderland (Gelders Impulsplan) kunnen deze corporaties nóg meer investeren in het duurzaam maken van deze woningen.

Betaalbaarder en comfortabeler wonen
Dankzij het Gelders Impulsplan en de investeringen van de corporaties krijgen de bewoners door het aanbrengen van extra energiebesparende maatregelen een lagere energierekening én meer wooncomfort.
Bovendien heeft de investeringsimpuls van provincie Gelderland een positief effect op de werkgelegenheid. Naast circa 600 banen in de bouw realiseren de corporaties ook 150 leerlingwerkplaatsen.

Overzicht resultaten
Het project Hatertse Hei van Standvast Wonen is bij uitstek een mooi voorbeeld van Sociale Volkshuisvesting:
• Huisvesting van onze primaire doelgroep; huurders met een inkomen tot € 34.000.
• Lage huren, gemiddeld € 350 per maand.
• Geen huurverhoging naar aanleiding van de werkzaamheden.
• De ingrepen maken het mogelijk deze betaalbare huurwoningen voor nog eens een periode van minimaal 25 jaar te behouden. Dit was bij sloop/nieuwbouw ondenkbaar.
• Aanpak energetische kwaliteit (van energie-index C, E en F naar A), mede met dank aan de provinciale subsidies van circa € 7.000 per woning.
• Omdat we de woningen beter isoleerden, brachten we ventilatieboxen en –roosters aan.
• In diverse woningen werden de badkamer, het toilet en soms ook de keuken vervangen.
• Gezamenlijke investering is ruim € 5,5 miljoen (Provincie Gelderland € 1,5 miljoen, Standvast Wonen € 4 miljoen).
• Kosten besparen door een strakke planning te hanteren in verband met het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6% tot 1 juli 2015.
• Overlastbeperking door middel van het terugdringen van contactgeluid.
• Dankzij intensieve contacten met de bewoners tijdens de werkzaamheden kwamen we overal ‘achter de voordeur’. Huurders met problemen werden zichtbaar en we konden gepaste acties ondernemen.
• Ook de bewoners van het woongebouw waar koop- en huurwoningen in zitten, deden als VvE mee met het project.
• De beeldkwaliteit van de woongebouwen en de woonomgeving is verbeterd.
• De sociale cohesie in de wijk is verbeterd.
• We maakten een sneak preview van de vernieuwde buurten in de Hatertse Hei: https://www.youtube.com/watch?v=XcNZnUbVI0w

Bron Standvast Wonen – Wonen Nijmegen