Meer expats in Stadsregio Arnhem Nijmegen

Nijmegen, 30 september 2008

Over vijf jaar eenderde meer expats in Stadsregio Arnhem Nijmegen

Het aantal internationale kenniswerkers in de stadsregio neemt de komende vijf jaar met een derde toe tot in totaal zo’n 2.200 expats. Het merendeel heeft een tijdelijk contract en blijft maximaal vijf jaar. De expatriates zijn positief over de binnensteden en groene omgeving. Zij willen beter geïnformeerd worden over wonen, procedures en sociaal leven. Ook is er behoefte aan meer, betere en betaalbare woonruimte. Dat blijkt uit een behoeftenonderzoek onder expats die in de Stadsregio werken.

Voor bedrijven in de regio wordt het aantrekken van hoogopgeleide, buitenlandse werknemers (expatriates) steeds belangrijker. De gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben daarom onderzoek laten uitvoeren naar de achtergronden, wensen en behoeften van deze groep.

Op dit moment werken er zo’n 1600 expats in de stadsregio: 850 expats in Nijmegen, 150 in Arnhem en 600 in de rest van de regio (waaronder Oss, Wageningen en Boxmeer). Daarvan is 60% man. Ruim 80% is universitair opgeleid. Zij kiezen vooral voor een baan in deze regio vanwege de inhoud van het werk. Ruim 60 procent is jonger dan 40 jaar. Een kwart van hen woont hier samen met partner en kinderen. De helft van de ondervraagden stuurt zijn kinderen naar een Nederlandse basisschool, eenderde gaat naar de Arnhem International School.

Opvallend is de hoge doorloopsnelheid. Eenvijfde van de ondervraagden blijft korter dan twee jaar in de regio, eenderde blijft twee tot vijf jaar. Meer dan de helft heeft een tijdelijk contract. In de komende vijf jaar groeit het aantal expats in de stadsregio naar verwachting tot zo’n 2.200.

De expats vinden vooral de binnensteden en groene omgeving van de regio aantrekkelijk. Ze geven aan behoefte te hebben aan meer gerichte informatie over wonen, procedures en sociaal leven. Ook willen zij meer, betere en betaalbare woonruimte. Bovendien hebben zij interesse in betere internationale netwerkmogelijkheden.

De overheden gebruiken de onderzoeksresultaten voor hun expatbeleid en voor verbeteringen in de gemeentelijke informatievoorziening. De gemeente Nijmegen is reeds in gesprek met wooncorporaties over huisvesting voor expats. Vooral voor internationale kenniswerkers aan de universiteit is dit een relevant punt. In beide steden bestaan al bemiddelingsorganisaties die zich richten op huisvesting van expatriates. De gemeenten overleggen over mogelijke verbeteringen van het (internationaal) onderwijs voor kinderen van expats in de regio.
Dit onderzoek is uitgevoerd door de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen, partners in het B4You-regioarrangement. Hierin bundelen overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven de krachten om de in- en uitstroom van studenten in bètatechnische opleidingen te vergroten en de regionale kenniseconomie te stimuleren. Het onderzoek is mede gefinancierd door de provincie Gelderland.

Het onderzoeksrapport is in te zien op www2.nijmegen.nl/ondernemen  www.arnhem.nl en www.destadsregio.nl
Bron Gemeente Nijmegen

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeenten Arnhem en Nijmegen.
 
 
Rubriek Vacatures, werk en inkomen