Experiment met burgerjury in Nijmegen

9 juli 2007

D66 Nijmegen lanceert een initiatiefvoorstel voor een experiment met een burgerjury in Nijmegen. Een burgerjury is een willekeurig uit het bevolkingsregister geselecteerde groep inwoners die het stadsbestuur adviseert over maatregelen die de gemeente moet nemen om een concreet probleem op te lossen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verbeteren van de doorstroming van auto’s over de Waalbrug, het verbeteren van de fietstoegankelijkheid van het centrum of het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Het doel van een burgerjury is om de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentebestuur te vergroten en het beleid te verbeteren door adviezen van een representatieve groep burgers. De leden van de jury vormen een afspiegeling van de hele Nijmeegse bevolking: arm, rijk, jongere, oudere, migrant, hoog en laag opgeleid.

De gemeente maakt nu al op verschillende manieren werk van burgerparticipatie. Maarten Dijk, duoraadslid van D66 Nijmegen en initiatiefnemer van het voorstel ‘Maar het grote voordeel van een burgerjury is dat ook andere inwoners die normaal de weg naar het stadhuis niet zo snel weten te vinden, mee gaan praten over beleid dat de gemeente van plan is te ontwikkelen. Bovendien gaat het niet om inspraak net voordat de gemeente een beslissing gaat nemen, maar om inspraak in een vroeg stadium waardoor de inwoners van Nijmegen veel meer invloed krijgen’.

Omdat de burgerjury zo’n mooie afspiegeling is van de Nijmeegse bevolking zal het oordeel van de jury eerder door de Nijmeegse bevolking worden geaccepteerd, zo is de verwachting. Verder gaat D66 ervan uit dat de Nijmeegse politici niet snel voorbij zullen gaan aan een zo afgewogen oordeel van een representatieve groep burgers. Maarten Dijk van D66 Nijmegen: ‘Hier zit ook meteen het grootste knelpunt. In de praktijk blijkt dat politici soms nog veel moeite hebben om daadwerkelijk iets van hun macht af te staan. Mensen blijken echter heel goed in staat om goede ideeën te bedenken en constructief mee te praten. Je moet vertrouwen hebben in de inwoners van de stad, zo simpel is het!’.

Voor de begeleiding van het experiment wordt professor Monique Leyenaar gevraagd. Zij is hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft eerder al een soortgelijke Amsterdamse burgerjury begeleid.

Bron: D66 Nijmegen