Explosieven aangetroffen in Fort Beneden Lent

Nijmegen, 7 september 2018

Explosieven aangetroffen in Fort Beneden Lent

In de gracht van Fort Beneden Lent aan de Oosterhoutsedijk zijn explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De gevonden explosieven zijn inmiddels verwijderd en het gebied is uit voorzorg afgezet. De bewoners die anti-kraak midden op het terrein wonen, moeten tijdelijk hun huis uit. Het fort is eigendom van Staatsbosbeheer.
De explosieven kwamen aan het licht omdat de gracht is drooggevallen door de extreme droogte van afgelopen zomer. Er kwamen verdwaalde granaten, maar ook asbest, slib en puin letterlijk boven water. Omdat bezoekers nu door de drooggevallen gracht kunnen lopen wordt het gebied afgezet, zodat we geen risico lopen.
Het fort ligt straks midden tussen de toekomstige nieuwbouw in de Waalsprong. Het was al de bedoeling dat het terrein zou worden onderzocht en opgeschoond voordat daar gebouwd gaat worden. Door de recente vondst wordt dit nu naar voren gehaald. Deze werkzaamheden gaan naar verwachting enkele maanden duren.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen