Fietsen in Lange Hezelstraat en Houtstraat.?


Lange Hezelstraat
 
Nijmegen, 3 november 2008
 
Voorstel: hef fietsverbod in Lange Hezelstraat en Houtstraat op

Het fietsverbod in de Lange Hezelstraat en de Houtstraat kan worden opgeheven. Dat voorstel doet het college van burgemeester en wethouders aan de Nijmeegse gemeenteraad.

Op dit moment moeten fietsers in de Nijmeegse binnenstad rekening houden met drie regimes:

1. Straten waar je niet mag fietsen en niet mag stallen (bv. de Broerstraat en Marikenstraat)
2. Straten waar je wel mag fietsen en mag stallen (bv. de Molenstraat en de Ziekerstraat)
3. Straten waar je niet mag fietsen maar wel mag stallen (de Houtstraat en Lange Hezelstraat)

De verschillende regimes zorgen ervoor dat veel fietsers niet weten waar ze aan toe zijn. Vooral het regime van ‘niet fietsen – wél stallen’ in de Houtstraat en Lange Hezelstraat wekt verwarring. Er wordt in de praktijk ook volop gefietst in deze straten. Aangezien ook binnen de Nijmeegse gemeenteraad de wens leeft om fietsen in deze straten toe te staan, stelt het college voor om het fietsverbod in de Houtstraat en Lange Hezelstraat af te schaffen en de nieuwe situatie na een jaar te evalueren.

Het college heeft daarvoor de volgende argumenten:

1. Met het toestaan van het fietsen in de Houtstraat en Lange Hezelstraat worden twee ontbrekende schakels aan het fietsnetwerk van de binnenstad toegevoegd en wordt de fietstoegankelijkheid van het centrum sterk verbeterd.
2. De twee straten zijn ongeveer net zo breed als de Ziekerstraat. In deze straat mag al jaren wel worden gefietst. Dit geldt ook voor de Molenstraat. Het gedeelde gebruik van deze straten door zowel fietsers als voetgangers leidt in de praktijk niet tot problemen.
3. Door het fietsen in de Houtstraat en Lange Hezelstraat toe te staan ontstaat meer duidelijkheid voor de fietser.

De gemeenteraad heeft begin dit jaar de wens geuit dat ook in de Stikke Hezelstraat het fietsverbod wordt opgeheven. Vanwege het steile karakter en de watergoot in het midden van de straat vindt het college dit niet verantwoord.

De gemeenteraad behandelt het voorstel waarschijnlijk op 12 november.

Bron Gemeente Nijmegen