Fietsenstalling bij station – Intensiever beheer

Nijmegen, 24 juni 2008

Intensiever beheer fietsenstalling bij Centraal Station

Het beheer van de gratis fietsenstalling bij het centraal station en de fietsrekken op de kop van de Van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen wordt geïntensiveerd. Het beheer wordt uitgevoerd door de medewerkers van de Algemene Fietsafhandelcentrale Nijmegen (AFAC) en gebeurt in opdracht van de gemeente Nijmegen.

De medewerkers van AFAC zullen met ingang van heden omgevallen fietsen rechtzetten, foutgestalde fietsen in de klemmen plaatsen, en afval uit de stallingen verwijderen. Zij zullen ook met Bureau Toezicht afstemmen over het verwijderen van fout gestalde fietsen en wrakken. Doel hiervan is dat de fietsenstalling en de rekken bij de Van Schaeck Mathonsingel verzorgder ogen, en de capaciteit van de stallingen beter benut wordt.

Fietsen die in de binnenstad en bij het centraal station niet in een van de gratis stallingen of fietsenrekken geparkeerd staan, lopen het risico te worden verwijderd. Deze fietsen hinderen namelijk voetgangers, verstoren het straatbeeld, en lopen een groter risico te worden gestolen.

Om fietsers te stimuleren hun fiets in een rek of in een van de gratis stallingen te zetten, startte de gemeente op 1 mei de campagne ‘Doe ’s gek, zet ’m in ’n rek’. Mensen die dat advies in de wind slaan en wiens fiets wordt verwijderd, kunnen sinds deze maand terecht bij AFAC. AFAC (tel.nr. 024 – 6499599) slaat verwijderde fietsen op in een loods aan de St. Teunismolenweg 17-19. Deze locatie op industrieterrein Winkelsteeg ligt centraler en is (met het openbaar vervoer) beter bereikbaar dan de locatie Beurtvaartweg waar verwijderde fietsen in het verleden werden opgeslagen. De eigenaar van een verwijderde fiets kan deze tegen betaling van 15 euro boete (vanaf 1 september 25 euro) ophalen bij AFAC.

De komende tijd worden meer maatregelen genomen om de afhandeling van verwijderde fietsen klantvriendelijker te maken. Zo is het de bedoeling dat AFAC fietsen graveert en registreert in een landelijke database, en (tegen betaling) thuis aflevert. Wanneer AFAC-Nijmegen bij registratie gestolen fietsen tegenkomt, worden deze binnen Nijmegen gratis thuisbezorgd. Daarnaast start AFAC na de zomer een nevenvestiging in het centrum. Op deze locatie worden verwijderde fietsen enige tijd bewaard voordat ze naar de St. Teunismolenweg worden vervoerd. Ook kan men over enige tijd de website van AFAC-Nijmegen raadplegen. Van verwijderde fietsen zal namelijk een foto worden gemaakt die terug te vinden is op internet.

Bron Gemeente Nijmegen