Coffeeshop Jamaica moet drie maanden dicht

Nijmegen, 15 oktober 2007

Gedwongen sluiting coffeeshop wegens groothandel

Coffeeshop Jamaica in de Van Welderenstraat moet drie maanden lang haar deuren sluiten. Burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen legt deze sluiting op omdat de coffeeshop herhaalde malen te grote hoeveelheden softdrugs heeft verkocht.

Een coffeeshop mag per klant per dag maximaal vijf gram softdrugs verkopen. Dit voorjaar heeft de politie kort na elkaar een aantal klanten aangehouden dat een veelvoud van deze hoeveelheid bij Jamaica zeiden te hebben gekocht. Het gaat hier om hoeveelheden variërend van 100 tot ruim 700 gram.

Op grond van de wettelijke regels en het gemeentelijke coffeeshopbeleid kan de burgemeester een coffeeshop tijdelijk sluiten als deze zich niet aan de regels houdt.

Het afgelopen jaar zijn twee waarschuwingen uitgedeeld aan andere coffeeshops. Eén vanwege overlast in de buurt, een andere coffeeshophouder kreeg een waarschuwing omdat er drugs zouden zijn verkocht aan minderjarigen. Ook vorig jaar werden twee waarschuwingen gegeven.

Het afgelopen jaar zijn tevens twee growshops gesloten. In beide gevallen bleek een grote voorraad drugs aanwezig. Eén growshop kreeg een waarschuwing wegens handel in stekken.

Nijmegen telt in totaal vijftien coffeeshops, waarvan een aantal in een wijk gelegen. Het coffeeshopbeleid van de gemeente is erop gericht dit aantal terug te brengen tot maximaal elf, waarbij er in de toekomst geen ruimte meer zal zijn voor coffeeshops in de omliggende wijken.

Bron: Gemeente Nijmegen