Geen ruimte voor grote woonmalls langs A325

Streekverzorgende concepten zijn kansrijker

Arnhem, 15 oktober 2007Uit een onderzoek naar de behoefte aan een winkelcluster langs de A325 is gebleken dat er op basis van economische afwegingen geen ruimte is voor grootschalige ontwikkeling van een dergelijk winkelcluster. Dit blijkt uit het onderzoek dat de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel hebben laten uitvoeren door het onafhankelijk extern onderzoeksbureau Droogh Trommelen en Partners.

De Stadsregio Arnhem Nijmegen gaat in het recent vastgesteld regionaal plan 2005-2020 uit van drie locaties binnen de A325 zone die in aanmerking komen voor vestiging voor bovenlokale winkel- en vrijetijdsvoorzieningen: Gelredome, Aamse Poort en Ressen. Het onderzoek toont aan dat de locatie bij Gelredome zich het beste leent voor stedelijke leisure (gaming, megabioscoop e.d.), de locatie De Aam is vooral geschikt voor tuin(centrum) en eventueel extensieve leisure en de locatie Ressen leent zich het beste voor leisure, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de landschappelijke ontwikkeling ten zuidoosten van Oosterhout (themacentrum).

Grotere slagingskans voor streekverzorgend concept
De structuur van de Stadsregio met twee in omvang en functie vergelijkbare steden en doorsneden door grote rivieren vormt een belangrijke beperking bij de ontwikkeling van grootschalige winkelclusters voor de hele stadsregio. Gecombineerd met de terughoudende benadering van marktpartijen voor thematische concepten in het algemeen zijn de kansen voor een boven(regionaal) thematisch concept in het A325-gebied niet groot. Kansrijker zijn streekverzorgende concepten die in de A325-zone kunnen aansluiten bij de ´eigen´ streekverzorgende stad.
 
Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland