Gemeente en discotheek gaan overlast te lijf

Nijmegen, 10 juli 2007

De gemeente Nijmegen en the Matrixx nemen maatregelen om de overlast door het uitgaanspubliek voor omwonenden te beperken. De maatregelen vloeien voort uit een uitgebreid onderzoek dat de gemeente hier naar heeft gehouden. Hieruit blijkt dat ruim één op de drie omwonenden in meer of mindere mate last heeft van het uitgaanspubliek.

De omwonenden hebben vooral last van het lawaai dat de soms dronken bezoekers na sluitingstijd maken. Daarbij vinden soms ook vernielingen plaats en wordt in tuinen en openbare ruimten ongegeneerd de overvolle blaas geleegd. Daarnaast ondervinden bewoners in de wijken rondom de discotheek op uitgaangsavonden parkeeroverlast.

Om dit tegen te gaan, gaat de politie meer surveilleren. In de discotheek en de directe omgeving wordt door the Matrixx een bureau ingezet voor extra toezicht. Deze toezichthouders spreken bezoekers ook nadrukkelijker aan op hun gedrag. Ook in de discotheek wordt bezoekers duidelijk gemaakt dat ze zich fatsoenlijk hebben te gedragen. Bovendien gaat de discotheek een zogenoemde Chill-out ruimte inrichten, waar de door dansmuziek verhitte bezoekers wat kunnen afkoelen en tot rust komen.

De parkeeroverlast wordt tegengegaan door een pendeldienst tussen the Matrixx en de parkeerplaats bij 52Degrees. Ook worden de bezoekers nadrukkelijk naar de daarvoor bestemde parkeergelegenheden verwezen. In overleg met de omwonenden wordt bekeken of het een optie is om de doorgang naar de Zwanenstraat af te sluiten, zodat het wildparkeren hier niet meer aantrekkelijk is.

Op plaatsen waar de gedragingen van de bezoekers nu aan het oog worden onttrokken door een te zwakke verlichting of het ontbreken daarvan, wordt extra verlichting ingezet.

In the Matrixx worden sinds de opening in 2001 regelmatig dansavonden en feesten gehouden. De megadiscotheek trekt inmiddels bezoekers uit het hele land. Vooral na afloop van sommige feesten ontstaat hierdoor regelmatig overlast in de omliggende wijken.

De overlast wordt door de meeste mensen overigens als ‘beperkt’ ervaren. Eén op de tien omwonenden klaagt over ‘behoorlijke overlast’ en één op de twintig omwonenden over ‘sterke overlast’.

Vooral de bewoners van de Geerkamp, de Kluijskamp, het Valkenaerhof en de Woonboulevard ondervinden veel overlast. Mensen die dicht bij de Wijchenseweg wonen, klagen bijvoorbeeld veel over parkeeroverlast.

De overlast vindt vooral op vrijdag plaats en wisselt met het aanbod van de feesten. Zo blijken feesten voor jongeren vaker tot vernielingen te leiden, terwijl de feesten voor twintigplussers, die veel landelijk publiek trekken, meer voor parkeeroverlast zorgen.

Volgens een kwart van de omwonenden neemt de overlast met de jaren lichtelijk toe.

Bron: Gemeente Nijmegen