Gemeente knapt sportaccommodaties op

Nijmegen, 19 juni 2007

Voor achterstallig onderhoud aan accommodaties voor buitensport trekt Nijmegen dit jaar 738.000 euro uit. Hiermee worden de opstallen van de gemeente opgeknapt, zoals hekwerken, toegangspaden en cv-installaties. Dit past in de doelstelling om met goede voorzieningen mensen te stimuleren om te sporten.

In het coalitie-akkoord is door PvdA, SP en GroenLinks afgesproken het onderhoud aan de accommodaties voor buitensport op peil te brengen. Voor 2007 en 2008 heeft de gemeenteraad jaarlijks 800.000 euro beschikbaar gesteld. Burgemeester en wethouders hebben nu voor de uitvoering van het onderhoud in 2007 een actielijst opgesteld en 738.000 euro begroot.

Naast de aanleg van nieuwe sportparken en verbeteren van de velden, is onderhoud van opstallen van belang om goede sportvoorzieningen te bieden. Nijmegen voert een actief beleid om bewoners van de stad te laten sporten. Want sporten is gezond, sociaal en vooral leuk.

Bron: Gemeente Nijmegen