Gemeente Nijmegen – Duurzaam inkopen

Nijmegen, 25 november 2008

Duurzaam inkopen in gemeente Nijmegen in de versnelling

Nijmegen gaat haar producten zoveel mogelijk duurzaam inkopen. Van energie tot kantoorproducten tot schoonmaak. Dat betekent dat de producten moeten voldoen aan verschillende sociale en milieucriteria. Een uitzondering wordt gemaakt voor producten die de markt niet of alleen te duur kan leveren. Het streven is om uiteindelijk honderd procent duurzaam in te kopen. Dit wil ook de raad, die hiertoe in 2007 een motie indiende ‘duurzaam inkopen, goed besteed’.

Met het collegevoorstel wil de gemeente structurele aandacht voor duurzaamheid bij het inkoopbeleid bereiken. Veel producten die de gemeente gebruikt, zoals bijvoorbeeld groene energie en gas, zijn al duurzaam. In 2007 is in totaal voor vijftig procent duurzaam ingekocht. Maar er is op meer fronten winst te behalen. Op dit moment worden bijvoorbeeld de drankautomaten met onder andere koffie en thee duurzaam aanbesteed. De gemeente Nijmegen wil met het inkoopbeleid een voortrekkersfunctie en voorbeeldfunctie vervullen.

Nijmegen hanteert de landelijke criteria voor duurzaam inkopen van SenterNovem. Deze zijn gestoeld op aandacht op korte en lange termijn voor het milieu en streven naar betere werk- en leefomstandigheden voor de wereldbevolking.

Het is nog niet precies duidelijk wat de kosten zullen zijn. In de komende periode worden de financiële resultaten in kaart gebracht. Voorlopig wordt bij iedere duurzame inkoop vooraf overleg wordt gevoerd met de betrokken portefeuillehouder als de te verwachten kosten voor duurzaam inkopen hoger zijn dan voor niet-duurzaam inkopen. Hierbij worden ook positieve inverdieneffecten meegenomen.

Bron Gemeente Nijmegen