Nijmegen en Talis samen in re-integratie

Nijmegen, 19 september 2011 

Gemeente Nijmegen en Talis werken samen aan re-integratie

Het terugdringen van de werkloosheid, inspanningen om de re-integratie van bijstandsgerechtigden te bevorderen en samenwerking om kwetsbare groepen te helpen. Dat zijn de ingredienten van de samenwerkingsovereenkomst die gemeente Nijmegen en woningcorporatie Talis hebben gesloten.
 
Gemeente Nijmegen en Talis bedienen in een aantal gevallen dezelfde doelgroep. Een deel van de huurders van woningen van Talis ontvangt ook een bijstandsuitkering. Daarom heeft de corporatie met de gemeente afspraken gemaakt om te stimuleren dat deze mensen een beter perspectief krijgen op een baan. Het belang voor Nijmegen is het verminderen van het aantal bijstandsgerechtigden. Het belang van Talis is dat het huurders met een baan bijdragen aan het voorkomen van huurachterstanden en dat zij bijdragen aan een vitale woonomgeving.

In de overeenkomst spreken beide partijen af dat een deel van de trajecten die mensen lopen in de nieuwe werkcorporaties, ingevuld wordt met bijstandsgerechtigden die ook huurder bij Talis zijn. Talis geeft werkcorporaties opdrachten in de woonomgeving en in klein onderhoud. Talis en de nieuwe werkcorporatie 2Switch hebben hiervoor al een overeenkomst gesloten. De corporatie zet daarnaast haar aanbestedingsbeleid in om afspraken te maken met haar eigen contractpartners over het in dienst nemen van deze mensen na afloop van het traject bij de werkcorporatie. Dit betekent dus dat Talis in contracten die het bedrijf als opdrachtgever sluit, afspraken maakt over indiensttreding van deze doelgroep. Dit is voor de gemeente Nijmegen belangrijk vanwege het beleid om werkloosheid zoveel mogelijk terug te dringen.

De gemeente Nijmegen en Talis baseren hun nieuwe samenwerking op eerdere successen in de afgelopen jaren. Beiden werken al vanaf 2009 samen met 2Switch. De afgelopen jaren zijn bij 2Switch 36 mensen actief geweest in leerwerktrajecten. Zij maken de woonomgeving schoon, veilig en prettig. 66% van de deelnemers van de leerwerktrajecten zijn succesvol uitgestroomd, waaronder 2 huurders van Talis. Met de afsluiting van de overeenkomst zal het aantal huurders toenemen.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een duur van drie jaar en gaat per direct in.

Bron Gemeente Nijmegen en wooncorporatie Talis