Meer sportende middelbare scholieren

Nijmegen, 26 juni 2007

Gemeente wil meer sportende middelbare scholieren

De gemeente Nijmegen wil de sportdeelname van de middelbare schooljeugd verhogen met vijf procent. Sportservice Nijmegen gaat daartoe aan de slag in nauwe samenwerking met scholen, buurt en sportverenigingen. Ook wordt de al bestaande samenwerking met het middelbaar onderwijs uitgebreid.

Onder en na schooltijd worden 250 clinics gegeven in diverse takken van sport. Dit gebeurt ook in de wijken. Daar worden tevens de Go4action Streettour en diverse toernooien georganiseerd.

De inspanningen zijn verwoord in het Jaarplan Sportservice Nijmegen 2007, dat het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld. Onderdeel van datzelfde jaarplan zijn ook de sportstimulering voor basisschooljeugd en voor senioren. Voor 50- en 65-plussers staan onder meer gepland: de sportinfomarkt, Bewegen en Gezondheidsprojecten en diverse Meer Bewegen voor Ouderen activiteiten centraal in de wijk. Een divers bewegingsaanbodvoor deze groep is terug te vinden in de Beweegwijzer die in augustus uitkomt. De activiteiten sluiten ook aan bij het thema Gezonde stad, dat Nijmegen dit jaar voert.

Sportservice Nijmegen is een onderdeel van de gemeente dat tot doel heeft de Nijmeegse bevolking te stimuleren om te gaan sporten. Dat gebeurt door ondersteuning van sportverenigingen en door gerichte sportactiviteiten voor jong en oud. Op het gebied van de verenigingsondersteuning biedt Sportservice ondermeer een Sportdesk waar verenigingen antwoord kunnen krijgen op al hun vragen. Sportservice ondersteunt samenwerking waardoor verenigingen van elkaar kunnen leren en zich beter kunnen organiseren. Hiervoor wordt ook samengewerkt met andere partners zoals de HAN, en de vrijwilligerscentrale.

Sportservice Nijmegen stimuleert ook activiteiten voor jeugd tot 12 jaar, zoals toernooien op het gebied van voetbal, basketbal, judo, atletiek, taekwondo en atletiek. Basisscholen worden gestimuleerd een sportieve school te worden. Dit betekent dat er op die scholen een vakleerkracht lichamelijke opvoeding werkt en dat er naschools sportieve activiteiten worden aangeboden, vaak in samenwerking met sportverenigingen.

Bron: Gemeente Nijmegen