Gemeente – Workshops Passief bouwen, 4 okt

Nijmegen, 1 oktober 2007

Nieuwe manier van bouwen centraal tijdens workshops Passief bouwen

Donderdag 4 oktober organiseert de gemeente een aantal workshops over Passief bouwen en gaat de raadswerkgroep Klimaat in gesprek met de Nijmeegse ondernemers over dit onderwerp. De bijeenkomst start om 12.30 uur en vindt plaats in het McDos Goffert stadion. Doel van de middag is informeren en van elkaar leren over de mogelijkheden op het gebied van passief bouwen.

De gemeente Nijmegen heeft oog en zorg voor het milieu en is op verschillende gebieden actief, onder andere op het terrein van passief bouwen. Passief bouwen houdt in dat een gebouw op zo’n manier wordt ontworpen en gebouwd, dat de energievraag van het gebouw heel laag is en het comfortniveau hoog. Daarnaast is de gemeenteraad bezig met het opstellen van nieuwe klimaatambities. Tijdens deze middag staan eerst de workshops centraal; daarna wil de raadswerkgroep klimaat graag met de aanwezigen in gesprek over realistische klimaatambities voor de bouwsector, de mate waarin projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties kunnen bijdragen aan een beter klimaat en de rol van de gemeente Nijmegen daarin.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.30 – 13.00 uur Ontvangst
13.00 – 13.15 uur Welkomstwoord wethouder Jan van der Meer en raadslid Hennie Roorda

Deel I
13.15 – 13.40 uur Inleiding door Pieter Hameetman (Bam Vastgoed)
13.45 – 14.45 uur Workshopronde (zie ook bijlage)
14.45 – 15.15 uur Plenaire terugkoppeling

Deel II
15.15 – 16.15 uur In gesprek met raadswerkgroep Klimaat
16.15 – 17.00 uur Borrel

Het belooft een boeiende en inspirerende middag te worden. Geïnteresseerden zijn van harte welkom! Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.nijmegen.nl/passiefbouwen 

Bron: Gemeente Nijmegen