Gemeenteraad geeft GO voor Koers West

Nijmegen, 8 februari 2007

Gemeenteraad geeft ‘go’ voor Koers West

De gemeenteraad van Nijmegen heeft 7 februari unaniem groen licht gegeven voor de aanleg van de tweede stadsbrug en de woonwijk Waalfront. In 2011 moet de stadsbrug gereed zijn en tussen 2009 en 2020 verrijzen in het Waalfront 2600 woningen.

In 2003 stelde de gemeenteraad het document ‘Koers West, samen bouwen aan een sterke stad’ vast. Dat omvat de ontwikkeling van het Waalfront als stedelijke woonwijk, de aanleg van een tweede stadsbrug en de opwaardering van het bedrijventerrein Noord- en Oostkanaalhavens. Destijds is de afspraak gemaakt dat de raad vooraf aan de realisatiefase een definitief besluit zou nemen over de voortgang van Koers West.

Met Koers West ontwikkelt de stad een verouderd industrieel gebied tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar woon-werkgebied. Het past ook in de nieuwe oriëntatie van Nijmegen op de Waal. De stadsbrug zorgt voor een betere bereikbaarheid van Nijmegen en een volwaardige aansluiting van het nieuwe noordelijke stadsdeel de Waalsprong op de bestaande stad. Op het moment vindt studie plaats naar de constructie van de brug. In april besluit de gemeenteraad over het bestemmingsplan van het brugtracé.

Het Waalfront biedt Nijmegen woningen en voorzieningen langs de oever van de Waal en vlakbij het stadscentrum. Het stedenbouwkundig masterplan is na inspraak vastgesteld en binnenkort wordt het algemene bestemmingsplan voor het gebied in procedure genomen. Voor de ontwikkeling van het Waalfront heeft de gemeente een intentie-overeenkomst gesloten met Rabo Vastgoed, waarbij de twee partijen de financiële risico’s delen. Op het moment bereiden zij een samenwerkingsovereenkomst voor.

Met het ‘go’-besluit is ook de herinrichting van het Krayenhoffpark binnen de planexploitatie van het Waalfront gebracht. De raad heeft eerder als het meest wenselijke plan gekozen voor behoud van de Witte Fabriek en uitbreiding van het groen. Dat plan voorziet ook in de bouw van 32 woningen en wordt binnen het project Waalfront uitgevoerd.

Bron: Gemeente Nijmegen