Genetica van ons gedrag – criminaliteit, 17 nov

De voorgeprogrammeerde mens – Over de genetica van ons gedrag
Deel II: Criminaliteit
LUX, maandag 17 november 2008
 
In de serie De voorgeprogrammeerde mens gaan wetenschappers, professionals, politici en het publiek in vier afleveringen (over ADHD, autisme, depressie en criminaliteit) gezamenlijk op zoek naar antwoorden op vragen als: wat levert het onderzoek naar genen en gedrag op, en voor wie? Voor welke maatschappelijke vragen, kwesties en opgaven stelt deze wetenschap ons?

In hoeverre is een crimineel erfelijk belast en hoe verandert de vooruitgang in het genetica-onderzoek het denken over (de behandeling van) criminaliteit? Sinds het ontrafelen van het menselijke genoom in het Human Genome Project (2001) zijn de verwachtingen over het vergroten van de kennis overde erfelijke en biologische factoren van menselijk gedrag enorm gestegen.
Wetenschappers benadrukken dat gedrag in genetisch opzicht complex is dat het onzeker is wat de uitkomst van hun onderzoek zal zijn. Die onzekerheid laat ruimte open voor al dan niet realistische speculaties, ook door wetenschappers zelf, die het maatschappelijke debat over gedragsgenetica voeden.
In deel II Robert Vermeiren. Hij is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan zowel het Leids Universitair Medisch Centrum (Curium (www.curium.nl) als het VU Medisch Centrum. Op 24 oktober 2008 houdt Vermeiren zijn oratie, getiteld: Van verre is de wereld rond (zie: http://www.vumc.nl/zorg/nieuws/1680418/). Andere sprekers o.a.: Sybrand Haersma Buma (Tweede Kamer CDA)
Maandag 17 november / aanvang 20 00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX / Reserveren: 0900 5894636 (0900 LUXINFO) of koen.dortmans@lux-nijmegen.nl