Gerechtshof eens met heffing rioolrecht

Nijmegen, 9 oktober 2007
 
Het gerechtshof te Arnhem vindt de regeling van de gemeente Nijmegen rechtmatig om alleen de eigenaren rioolrecht te laten betalen en niet de gebruikers. Het heeft daarom een hoger beroep van Nijmegen gegrond verklaard tegen een eerdere uitspraak van de arrondissementsrechtbank.

De rechtbank had op 16 april 2007 de verordening Rioolrecht 2006 van de gemeente Nijmegen onverbindend (niet geldig) verklaard. Reden hiervoor was dat het rioolrecht van eigenaren wordt geheven en niet van de gebruikers, terwijl de gebruikers de kosten voor het riool mede veroorzaken.

Op grond van eerdere uitspraken van de Hoge Raad was de gemeente Nijmegen echter van mening dat het wèl is toegestaan om het volledige rioolrecht alleen van eigenaren te heffen. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelde zich op dat standpunt. De gemeente Nijmegen ging dan ook in hoger beroep tegen de uitspraak.

Op 26 september 2007 heeft het gerechtshof het hoger beroep behandeld en op 9 oktober uitspraak gedaan. Het gerechtshof heeft daarbij het hoger beroep gegrond verklaard en de zaak voor verdere behandeling terugverwezen naar de rechtbank.

De gemeente Nijmegen is blij met deze uitspraak. Ze verwacht dat de rechtbank de Nijmeegse regeling voor het rioolrecht zal aanvaarden, ook de punten waarover hij zich nog niet heeft uitgesproken. Andere rechtbanken hebben in vergelijkbare gevallen namelijk hetzelfde gedaan.

Nijmegen hoeft hierdoor de belastingverordening niet aan te passen en kan blijven vasthouden aan het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Bron: Gemeente Nijmegen