GGD – Jongeren zijn iets gezonder gaan leven

Nijmegen, 20 mei 2008

Resultaten jongerenenquête regio Nijmegen na de zomer bekend

Namens de vijf GGD’en in Oost-Nederland stuurt de GGD Regio Twente vandaag een bericht uit over de resultaten van de jongerenenquête ‘E-MOVO’ (Elektronische MOnitor en VOorlichting) in Gelderland en Overijssel. Ook enkele van de betrokken GGD’en komen vandaag met hun regionale uitkomsten naar buiten. De GGD Regio Nijmegen doet dat nu nog niet, omdat gekozen is voor een andere fasering.

E-MOVO is een samenwerkingsproject van vijf GGD’en in Oost-Nederland. De algemene tendens die naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt geschetst voor heel Oost-Nederland, is dat jongeren iets gezonder zijn gaan leven. Onderzoekster Marlene van der Star van de GGD Regio Nijmegen herkent die trend ook in de regio Nijmegen, maar kan op dit moment nog geen definitieve conclusies trekken. “In tegenstelling tot sommige andere GGD’en hebben wij ervoor gekozen om de uitkomsten eerst terug te rapporteren naar de scholen en gemeenten, zodat zij er zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen. Daarna gaan we de afzonderlijke uitkomsten pas in een breder perspectief plaatsen." Van der Star verwacht dat de definitieve uitkomsten voor de regio Nijmegen na de zomer opgeleverd worden. Op dat moment zal ook de pers over de resultaten geïnformeerd worden.

Aanknopingspunten voor gezondheidsbeleid
E-MOVO werd eerder al in 2003 uitgevoerd. Aan de enquête van 2007 deden bijna alle scholen in de regio Nijmegen mee (23 van de 26). Leerlingen in de klassen 2 en 4 kregen in de les de gelegenheid om via internet vragen te beantwoorden over diverse onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, schoolbeleving, pesten, roken, alcohol, voeding en vrije tijd. De resultaten worden door de GGD per school en gemeente in een rapport verwerkt. Behalve de uitkomsten voor de desbetreffende school of gemeente, geven de rapporten ook het regionale gemiddelde weer. Daarnaast vergelijkt het rapport de uitkomsten van 2007 met 2003. De onderzoeksuitkomsten kunnen door scholen, gemeenten en ook andere instellingen gebruikt worden voor het ontwikkelen van (gezondheids)beleid.

Bron GGD Nijmegen