GGD start grootschalige jongerenenquete

Nijmegen, 11 oktober 2007

GGD start grootschalige jongerenenquête in de regio

Op maandag 15 oktober as. start op het Mondial College in Nijmegen – het voormalige Lindenholt College – de jongerenenquête ‘E-MOVO’ (Elektronische MOnitor en VOorlichting). Dit jeugdgezondheidsonderzoek richt zich op het voortgezet onderwijs in de regio en wordt uitgevoerd door de GGD. Leerlingen krijgen in de les de gelegenheid om via internet vragen te beantwoorden over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. Nagenoeg alle VO-scholen doen mee dit najaar.

E-MOVO is een samenwerkingsproject van zes GGD’en in Oost-Nederland, dat in 2003 ook werd uitgevoerd. In de regio Nijmegen deden toen 4.325 leerlingen. Vanwege de goede ervaringen doen dit jaar bijna 7.000 leerlingen mee. Het onderzoek richt zich op de klassen 2 en 4 uit het voortgezet onderwijs. Via internet vullen leerlingen op school een vragenlijst in over diverse onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, schoolbeleving, pesten, roken, alcohol, voeding en vrije tijd. Zodra de vragenlijst is ingevuld, krijgen zij op basis van hun antwoorden een persoonlijk advies via de E-MOVO website. Met dit advies wil de GGD leerlingen bewustmaken van hun eigen gezonde of ongezonde gedrag. Het advies bevat onder andere persoonlijke tips en nuttige links naar voorlichtingsites voor jongeren.

Aanknopingspunten gezondheidsbeleid
De resultaten van E-MOVO worden door de GGD per school en gemeente in een rapport verwerkt. Behalve de uitkomsten voor de desbetreffende school of gemeente, geven de rapporten ook het regionale gemiddelde weer. De school kan zo bijvoorbeeld nagaan of de eigen leerlingen meer of minder dan gemiddeld roken of ongezond eten. Daarnaast vergelijkt het rapport de uitkomsten van 2007 met 2003. De onderzoeksuitkomsten kunnen door scholen, gemeenten en ook andere instellingen gebruikt worden voor het ontwikkelen van (gezondheids)beleid. Op verzoek ondersteunt de GGD scholen bij het opzetten van gezondheidsbevorderende activiteiten. Naar verwachting worden de E-MOVO rapporten voor de zomer van 2008 opgeleverd.

E-MOVO en de Nijmeegse Jeugdmonitor
Naast E-MOVO loopt er dit najaar nog een ander jongerenonderzoek van de gemeente Nijmegen. In deze ‘Nijmeegse Jeugdmonitor’ komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met leefbaarheid van de buurt, veiligheid en criminaliteit, school en deelname van jongeren aan sport- en culturele activiteiten. Net als vier jaar geleden is de inhoud van beide jeugdonderzoeken op elkaar afgestemd, zodat de uitkomsten van de onderzoeken elkaar niet overlappen, maar juist aanvullen.

Bron: GGD Regio Nijmegen