GGD – Frisse lucht op kinderdagverblijven

Nijmegen, 17 februari 2009

GGD start pilot ‘Frisse lucht op kinderdagverblijven’ 

De Gelderse GGD-en gaan, in navolging van het succesvolle project ‘Frisse lucht op school’, een project ‘Frisse lucht op kinderdagverblijven’ uitvoeren. Doel van deze pilot is het verbeteren van de ventilatie op kinderdagverblijven. De provincie Gelderland heeft aan de GGD-en subsidie verstrekt om dit project uit te voeren in het voorjaar van 2009. Kinderdagverblijven die willen meedoen aan de pilot, kunnen zich aanmelden bij hun GGD.

 

Gevolgen van slechte binnenluchtkwaliteit

Net als op basisscholen is op kinderdagverblijven de kwaliteit van de binnenlucht onder de maat. Dat blijkt onder andere uit het vooronderzoek ‘Frisse lucht op kinderdagverblijven’, dat de GGD-en in Gelderland hebben uitgevoerd in het najaar van 2008. Een slecht binnenmilieu veroorzaakt gezondheidsklachten, onder andere hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid, slijmvliesirritaties en verergering van allergieën en luchtwegklachten. De groep kinderen op een kinderdagverblijf is vanwege hun jongere leeftijd mogelijk gevoeliger voor gezondheidseffecten door slechte ventilatie dan basisschoolleerlingen.

 

De 1-dagsmethode

Om verbetering te boeken bij de kinderdagverblijven wordt gebruikgemaakt van de ‘1-dagsmethode’. Deze methode wordt zo genoemd, omdat alle activiteiten op één dag plaatsvinden: het onderzoek van de ventilatiecapaciteit in de verschillende ruimtes, het berekenen van de benodigde ventilatiecapaciteit, een advies op maat en het aanbieden van een ventilatiesignaalmeter. Op basis van de resultaten uit vooronderzoek lijkt deze 1-dagsmethode een geschikt instrument om het ventilatiegedrag van de leidsters op kinderdagverblijven te verbeteren.
 
Bron GGD Nijmegen