Global Europe: Budget afstaan – LUX, 10 sept

Global Europe: Moet minister Koenders zijn budget afstaan aan Brussel?
LUX, 10 september 2008
 

Eén van de meest gehoorde klachten uit ontwikkelingslanden, is dat er elke maand veel landen op de stoep staan die komen kijken of het goed gaat met de door hen gefinancierde ontwikkelingsprojecten. Daarom probeert de EU tot een betere afstemming te
komen tussen de verschillende landen. Middels een gedragscode is afgesproken dat landen alleen datgene gaan doen waar ze goed in zijn. Nederland zou bijvoorbeeld alleen projecten op het gebied van water en landbouw moeten doen, terwijl een land als Zweden in de telecomsector zou moeten investeren.Met o.a. Koos Richelle, directeur-generaal AidCo, Godelieve van Heteren,
directeur Cordaid, Pieter Stek, AIV en Vamba Sherif, auteur. De gespreksleiding is in handen van Lau Schulpen van het CIDIN.

Woensdag 10 september I Aanvang 20.00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan
de kassa van LUX I Reserveren via 0900-5894636 (LUX info). Info: www.globaldebat.nl