Gobelins stadhuis naar Museum Het Valkhof

Nijmegen, 4 december 2007
   
De zeventiende-eeuwse wandtapijten die tot 2003 in de raadzaal van het Stadhuis hingen, zijn waarschijnlijk vanaf 2009 te zien in Museum Het Valkhof. Het museum bereidt op de benedenverdieping, nu nog opslagruimte, een nieuwe tentoonstellingszaal voor. Deze zal geheel in het teken staan van de internationale vredesonderhandelingen die in 1678-1679 in Nijmegen hebben plaatsgevonden. De gobelins zijn destijds speciaal aangekocht om te zorgen voor een waardige aankleding bij de onderhandelingen.

Het college heeft besloten dat de gemeente ‘in principe’ bereid is om de gobelins in bruikleen te geven aan Museum Het Valkhof. Door het inrichten van een speciale zaal kunnen de wandkleden en het verhaal over de Vrede van Nijmegen aan een breed publiek worden gepresenteerd.
Nu is het museum aan zet om een goed plan te maken waarbij ook zaken als klimatologische en fysieke omstandigheden goed geregeld moeten zijn. Voor de bouwkundige maatregelen aan de benedenverdieping stelt de gemeente een bijdrage van 105.000 euro beschikbaar.

Na de ingrijpende verbouwing van de raadzaal in 2003 was er geen ruimte meer beschikbaar voor vijf van de in totaal zeven historische wandtapijten. Sindsdien liggen de gobelins opgeslagen in het depot van het Regionaal Archief Nijmegen.

Bron: Gemeente Nijmegen