Graaf Allardsingel – tussen A325 en stadsbrug

Nijmegen, 20 januari 2009
 
Graaf Allardsingel eerst bouwweg, dan stadssingel
 
Burgemeester en wethouders hebben het bestemmingsplan voor de Graaf Allardsingel vrijgegeven voor inspraak. De Graaf Allardsingel gaat de verbindingsweg tussen de Prins Mauritssingel/A325 en de nieuwe stadsbrug vormen. In eerste instantie zal de weg worden ingezet als bouwweg voor de nieuwe stadsbrug.
 
De Graaf Allardsingel loopt vanaf de Prins Mauritssingel met een boog om het nieuwe centrumgebied Hof van Holland (de Citadel) naar de nieuwe stadsbrug. De nieuwe weg wordt met een T-splitsing op de Prins Mauritssingel aangesloten. Ook de Griftdijk krijgt een aansluiting op de singel. De aanleg van de Graaf Allardsingel en de nieuwe stadsbrug is onderdeel van de singelring rond het centrum van Nijmegen. De Graaf Allardsingel krijgt de uitstraling van een stadssingel met smalle rijstroken, groene bermen en vrijliggende fietspaden. Een rijbaan is bestemd voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
 
De eerste jaren zal de weg fungeren als bouwweg voor de aanleg van de nieuwe stadsbrug. Dit is ook de reden om niet te wachten met de aanleg van de weg totdat de Citadel gebouwd wordt. Uit onderzoek blijkt dat de Graaf Allardsingel als bouwweg de minste overlast veroorzaakt voor de omgeving. Over enkele jaren start de bouw van de stadsbrug, de Citadel, de aanleg van de Landschapszone en de realisatie van de dijkteruglegging. Het is van belang dat er tegen die tijd al een stevige infrastructuur gereed is. Als de stadsbrug eind 2012 klaar is, wordt de Graaf Allardsingel omgebouwd en ingezet als definitieve weg.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 22 januari tot en met 4 maart ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum Open Huis en het Wooninformatiecentrum Waalsprong. De stukken zijn ook in te zien op www.nijmegen.nl.

Bron Gemeente Nijmegen