Resten St. Janskapel op de Korenmarkt

Nijmegen, 15 september 2011

Graven gevonden op de Korenmarkt

Op de Korenmarkt zijn resten gevonden van de lang geleden verdwenen St. Janskapel. Drie grafkelders die ooit in de kapel lagen en verschillende graven van het kerkhof eromheen zijn tevoorschijn gekomen. De resten zijn ontdekt bij de werkzaamheden op de Korenmarkt voor de aanleg van een parkje.

De kapel hoorde bij de Commanderie dat aan het eind van de 12e eeuw als hospitaal werd gebouwd met ruimte voor kloosterlingen en pelgrims. Graaf Alardus en zijn vrouwe Uda waren de stichters. In 1214 werd het huis toegewezen aan de Johannieters, een militaire kloosterorde die net als de Tempeliers het Heilig Land hielpen veroveren en verdedigen. Deze kruisridders moesten van adellijke afkomst zijn. In de 16e eeuw leidde de orde een kwijnend bestaan, zodat de katholieke kapel onderkomen werd voor de protestantese diensten. Daarna deed de kapel zelfs dienst als vleeshuis en opslagplaats. In 1650 werd besloten de kerk die dan al in verval is, af te breken en op het terrein een plein of een markt te maken, de Korenmarkt.

Bij de opgraving blijken de graven dicht onder de straat te liggen, wat erop wijst dat er minstens 1,5 m van de grond is afgegraven. Er zijn aanwijzingen dat het afgraven rond 1830 heeft plaatsgevonden. De kapel moet hoger hebben gestaan dan het bijbehorende huis: dat hoort ook zo, kerken en kapellen werden op hoge punten in het landschap gebouwd.

Wethouder Kunst van Cultuurhistorie is opgetogen over de vondst: “Dit bewijst eens te meer dat je in Nijmegen, de oudste stad van het land, steeds voor aangename verrassingen kunt komen te staan. Ik ga me er hard voor maken dat de grafkelders in het nieuwe parkje zichtbaar zullen blijven”.

Bron Gemeente Nijmegen