Gregoriaans Koor in Cuijk, 31 aug

Op zondag 31 augustus 2008 organiseert de stichting Cultureel Hart Cuijk haar jaarlijkse Culturele Dag. Het Gregoriaans Koor Dukenburg zal daar op uitnodiging van de Sint Martinuskerk twee maal optreden in de parochiekerk.
 
Uitgevoerd worden: Psalm 24 met de daaraan gerelateerde introitus Ad te levavi, Oculi mei en Respice. Na de bespeling van het Severijn orgel volgt de schola met een uitvoering van de zondagvespers; deze omvat vijf psalmen met bijbehorende antifonen, de hymne Lucis Creator, de lofzang Magnificat en de Maria-antifoon Salve Regina.
Aanvang concert 14.30 uur. De toegang is gratis.

Het Gregoriaans koor vierde dit jaar zijn veertig jarig bestaan en profileerde zich nog j.l. zondag in een radioprogramma gewijd aan gregoriaanse koorzang.
Er is nog plaats voor enkele geïnteresseerde zangers. Tel.024-3443536