Opening Griekse Iconententoonstelling, Orientalis

Heilig Landstichting, 8 maart 2019

Griekse Iconententoonstelling in Museumpark Orientalis

Een iconisch beeld, wat is dat? Tot de verbeelding sprekend, is de gangbare uitleg van de term.
De prachtige iconen van Piet van der Heide doen dat zeker, en dat kunnen bezoekers zelf beoordelen op de tentoonstelling van zijn iconen, van 16 maart tot 30 juni 2019 in het Grieks Huis in Museumpark Orientalis. De opening vindt plaats op zaterdag 16 maart om 14.00 uur m.m.v. Iconendeskundige Bert Veldhuis.

Programma:
– Welkom door Erna van de Ven, directeur
– Inleiding over de tentoonstelling door Piet van der Heide
– Uitleg over Iconen door Iconendeskundige Bert Velthuis

Volgens de traditie van de Oosterse kerk worden iconen geschilderd op hout. Zij stellen Maria, Jezus of heiligen voor en nodigen de beschouwer uit tot gebed en meditatie.

Piet van der Heide was voor zijn pensionering werkzaam als docent Nederlands. Kloosterretraites en oosters-orthodoxe liturgische gezangen brachten hem in aanraking met de inspirerende wereld van de iconen. Al vele jaren bestudeert en schildert hij iconen, daarbij steunend op de lessen die hij volgde bij Bernard Frinking, Andrej Davidoff en Cristinel Paslaru.
Zijn iconen zijn diverse malen tentoongesteld. Hij schildert iconen in opdracht van kerken en particulieren.

Info: www.museumparkorientalis.nl

Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis
Profetenlaan 2
6564 BL Heilig Landstichting
Agenda Nijmegen