Groene impuls voor Nijmeegse binnenstad

Nijmegen, 2 december 2008
 
Groene impuls voor Nijmeegse binnenstad
Aftrap op woensdag 3 december 2008

Een mooiere binnenstad, een beter leefklimaat en schonere lucht dankzij extra groen. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van het plan Groene Allure Binnenstad (GAB). Woensdag 3 december om 14.00 uur is de aftrap voor een van de meest in het oog springende deelprojecten: gevelgroen voor 15 woningen in de Priemstraat. Deze ´groene muur´ van klimplanten wordt samen met de bewoners aangeplant. Zij hebben zich sterk gemaakt voor dit project richting de gemeente en wooncorporatie Portaal.
 

Voor het vergroenen van de Nijmeegse binnenstad is 1,2 miljoen euro beschikbaar. De eerste projecten die uit dit GAB-budget zijn gerealiseerd zijn de palmbomenparade op de Arsenaalplaats en de Veertrappen richting het Casino, en de lindebomen op de Grote Markt.

Andere projecten die binnenkort en in de loop van 2009 worden opgeleverd zijn:
1) daktuin stadhuisA
2) nieuwe bomenaanplant in de Ringstraten
3) groene wand hoek Tweede Walstraat/Molenstraat
4) miniparkje bij de Johanietterhof (t.h.v. Stadsbrouwerij de Hemel)
5) vergroenen van de schoorsteen op de hoek van de Grote Markt en Stikke Hezelstraat
6) vergroenen van de liftschaft van het gebouw Mariënburg
7) mobiel groen op de Waalkade

Er wordt nog gespeurd naar andere kansen voor meer groen in de Nijmeegse binnenstad. Bij de uitvoering van het plan Groene Allure Binnenstad zoekt de gemeente Nijmegen zoveel mogelijk de samenwerking op met bewoners en ondernemers. Omdat het project in de Priemstraat hier bij uitstek een voorbeeld van is, vindt op 3 december om 14.00 uur een feestelijke opening plaats. Wethouder Jan van der Meer plant dan samen met een bewoner een klimplant. Ook woningcorporatie Portaal, eigenaar van de woningen, is aanwezig. Daarnaast worden met alle bewoners convenanten ondertekend waarin afspraken staan over het onderhoud van het gevelgroen.

Bron Gemeente Nijmegen