Discussie over Berendonck verscherpt zich

Groen of golf? Discussie over Berendonck verscherpt zich

Het College van B&W van Wijchen heeft gisteren besloten géén pas op de plaats te maken in de besluitvorming over recreatiegebied de Berendonck. Een coalitie van 26 organisaties had daar vorige week woensdag om gevraagd, in een gesprek met o.a. de twee verantwoordelijke wethouders. Ook voor de gemeenten Heumen en Nijmegen, die een groot belang hebben maar niet bij de plannen betrokken zijn, zou dat gelegenheid bieden voor overleg. Dat overleg komt er, maar toch vraagt het college de gemeenteraad al op 1 maart een principebesluit te nemen.

De coalitie van natuur- en milieuorganisaties, bewonersplatforms en naaktrecreanten neemt hier géén genoegen mee en zal de raad vragen níet akkoord te gaan met de RGV-ontwikkelingsvisie. Immers: wanneer de raad akkoord gaat, is verder overleg een wassen neus. Met name de vraag of een forse uitbreiding van het golfterrein in het zuidelijk deel van de Berendonck wenselijk en mogelijk is, zal eerst terdege onderzocht moeten worden. Het College en de RGV kiezen voor de omgekeerde weg: ze willen rekening houden met de wens voor struinpaden, poelen en dergelijke, maar het blijft zeer de vraag wat dit kan voorstellen in vergelijking tot de huidige situatie.

Lommerrijk en sociaal onveilig
Het zuidelijke deel van de Berendonck is volgens het college ontoegankelijk en sociaal onveilig. Dat is zwaar overdreven: tijdens een succesvolle publiekswandeling afgelopen zondag (240 deelnemers!) konden mensen met eigen ogen zien hoe lommerrijk dit gebied inmiddels is geworden, met groen omzoomde, visrijke watertjes, wat verwilderd bos en prachtige doorkijkjes. ’s Zomers genieten veel mensen hiervan. Voorzover het sociaal onveilig is heeft de RGV die situatie zélf, willens en wetens gecreëerd; vanaf de dag dat het gebied in eigendom kwam van de RGV (2002) is er nauwelijks meer onderhoud gepleegd, zijn paden met boomstammen geblokkeerd en dichtgegroeid en is het nabijgelegen parkeerterrein gesloten…

Dat het hele zuidelijk gebied mag worden opgeslokt door het golfterrein vonden eigenlijk alle deelnemers aan de publiekswandeling onbegrijpelijk. Er zal een flinke kaalslag plaatsvinden en met de publieke toegankelijkheid is het straks gedaan, op een paar paden na waar je niet links of rechts vanaf mag. Ook de naturisten worden er weggejaagd. Goed vertegenwoordigd tijdens de wandeling gaven ze aan hun plek te willen behouden. De nieuwe plek die de RGV heeft bedacht, dicht bij de fiets- en voetgangerstunnel naar Dukenburg, is een plaats van waaruit nu veel mensen hun hond in het water laten zwemmen. Het is ook vlakbij de (hang)plek van de plaatselijke jeugd. Voor beide groepen, die ook een plek verdienen, is de verplaatsing van het naturistengedeelte geen vooruitgang.

Nijmegen en Heumen niet betrokken
Toen het Recreatieschap Nijmegen en Omstreken in 2001-2002 recreatie uitbesteedde aan de RGV Holding, hebben de acht in het RNO participerende gemeenten in totaal 21 miljoen euro betaald als startkapitaal. Dat de RGV nu een flink deel van de Berendonck ‘in de uitverkoop doet’ om geld te verdienen, dat nodig zou zijn voor onderhoud van het gebied, komt vreemd over. Dat geldt zeker ook voor het níet betrekken van de grootste betaler en belanghebbende: Nijmegen betaalde 11.7 miljoen euro, meer dan 50% van de Berendonck-bezoekers komt uit Nijmegen. Het lijkt de RGV eerder om winstmaximalisatie te gaan. Het openbaar bestuur staat nu echter ‘op afstand’: ook de gemeente Heumen is níet betrokken bij de plannen voor de Berendonck, terwijl het risico groot is dat de RGV-plannen tot extra recreatiedruk op de kwetsbare Overasseltse Vennen zullen leiden.
In feite is alleen de gemeente Wijchen ambtelijk en bestuurlijk betrokken. Wijchen zal het bestemmingsplan moeten wijzigen en allerlei vergunningen moeten afgeven. Maar de betrokkenheid gaat verder: zonder last en ruggespraak van de buurgemeenten lijkt het College van B&W overtuigd van de vercommercialisering van de Berendonck. Het woord is nu aan de gemeenteraad. De coalitie van 26 organisaties zal zijn best doen de raad op andere gedachten te brengen. Met alle fracties worden gesprekken gevoerd. Op 24 januari is er een actievergadering, waar nadere plannen worden gemaakt.

Bron: Alex de Meijer
Secretaris Milieudefensie Nijmegen