Groene allure voor Nijmeegse binnenstad

Nijmegen, 12 juni 2007

Nijmegen wil de binnenstad meer groene allure verlenen. In opdracht van het college is een ideeënboek gemaakt met plannen voor groene daken, een bomenplan voor de singels, verplaatsbaar groen en een groen kunstwerk. Aan de hand van dit ideeënboek wil het college samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen aan een groenere binnenstad werken. Hiervoor is dit jaar en komend jaar in totaal 600.000 euro beschikbaar.

Naast het opknappen van de ‘stenen kant’ van de binnenstad wil het college ook het groen in de binnenstad een stevige impuls geven. Bewoners en ondernemers hebben al aangegeven dat de rol van groen in de binnenstad sterker kan. Nijmegen staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden rondom de stad en de groene ring rondom de binenstad, maar dat ziet de bezoeker niet echt terug in de binnenstad. De groene allure van de prachtige historische parken en singels kan meer doordringen in de overige delen van de stad zodat overal een mooie mix van architectuur, monumenten en groen ervaren wordt. Juist die combinatie zorgt voor een aantrekkelijk hart van de stad waar mensen graag verblijven.
Het groen draagt ook bij aan een gezonde leefomgeving en een beter leefklimaat. Groen vangt fijnstof af en zorgt daarmee voor een schonere lucht. Bovendien is groen een goed middel tegen klimaatverandering omdat bomen en planten CO2 opnemen en tijdens hittegolven kunnen zorgen voor enige verkoeling in de stad. Tot slot vangt groen regenwater op zodat het niet rechtstreeks in het riool komt.

De compactheid van de binnenstad betekent dat er creatief moet worden omgegaan met groen in de openbare ruimte. In het ideeënboek Groene Allure Binnenstad Nijmegen wordt zichtbaar hoe dat kan. Daarbij wordt duidelijk dat er vooral in het verticale vlak, tegen muren, en op daken nog een wereld te winnen valt. Aan een deel van de ideeën wordt al gewerkt. Bij de herinrichting van de ringstraten wordt nadrukkelijk gekeken naar het inpassen van bomen en andere groene objecten.

In 2007 wil de gemeente verder een groen gevelkunstwerk realiseren als icoon voor de groene binnenstad. Daarnaast komt er een pilotproject met een daktuin op een gemeentelijk gebouw. Ook gaat de gemeente ‘bomen in bakken’ neerzetten in de stad. Dat kan op plekken waar de verharding het niet toestaat. Een idee is de ‘palmenparade’ op de Arsenaalplaats en het dak van de Molenpoortpassage. Ook komt er een bomenplan voor de singels waarbij de visitekaartjes van de stad een strakker beeld zullen opleveren, met minder verschillende soorten bomen naast elkaar. Bij de HEMA worden de kastanjes die in slechte conditie zijn aangepakt en daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van particulier initiatief.

Voor de uitvoering van de ideeën in dit boek wil het college samenwerken met enthousiaste bewoners en ondernemers in de binnenstad die mee willen werken aan een groene binnenstad.

Bron: gemeente Nijmegen