Groene Corridor brengt bossen de stad in

Vanaf de bossen van Heumensoord in het zuiden van Nijmegen door het groen de stad in kunnen lopen. Een droombeeld van bewonersinitiatief de Vrienden van de Groene Corridor dat in samenwerking met gemeente Nijmegen werkelijkheid wordt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Startnotitie hiervoor vandaag vastgesteld.

samenwonen in nijmegen

In de startnotitie staat onder andere de gemeentelijke ambitie voor de Groene Corridor en welke accenten bepaalde delen van de groene verbindingen krijgen. Dit heeft te maken met wat er al is, het karakter wat het gebied al heeft of waar de buurt behoefte aan heeft. Dit werken we nader uit.

Cilia Daemen, wethouder Stadsvergroening en Klimaatadaptatie: “De Groene Corridor krijgt een belangrijke functie in de stad: groen is belangrijk voor een aantrekkelijke omgeving om in te wonen, maar deze groene verbinding geeft ook ruimte om te spelen, ontmoeten, bewegen én leren over de natuur. Het is niet alleen belangrijk voor de bewoners en bezoekers van de stad, maar ook voor de biodiversiteit en om klimaatbestendig te zijn. Groen biedt een plek om af te koelen tijdens warme dagen.”

Groene verbinding van het zuiden de stad in
De Groene Corridor is een groene verbinding van de bossen van Heumensoord in het zuiden van Nijmegen, via de Campus Heijendaal, Hortus Botanicus, het Groene Perron, beide Spoorkuilen en moestuin ‘De Bonte Specht’ tot aan de Waalhaven. De groene verbinding brengt de bossen de stad in, wat de leefkwaliteit en biodiversiteit in de stad en het stationsgebied verhoogt. Het groen trekt insecten en andere dieren aan én biedt een plek om af te koelen tijdens warme dagen. Ook wordt het een plek voor ontmoeting in de wijk, om te spelen en om te leren over biodiversiteit en natuur.

Groene ademruimte voor nieuwe inwoners Stationsgebied
Met de Groene Corridor is er groene recreatieruimte voor de bewoners van de stad en in het bijzonder in het Stationsgebied, waar een belangrijk deel doorheen loopt. Hier worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd en dit betekent ook veel nieuwe inwoners in het gebied. Deze hebben geen privétuin. De Groene Corridor wordt hun groene ademruimte. Ook heeft het een sociaal effect, door ruimte te bieden aan groepen om samen invulling te geven aan hun vrije tijd.

Vervolg
Om de Groene Corridor te realiseren, werkt gemeente Nijmegen samen met verschillende partijen. Bewoners worden betrokken bij het uitwerken van de plannen. Voor een aantal plannen zoekt de gemeente aanvullende financiering zoals subsidies. Ook wordt de toegankelijkheid van de groene verbinding in beeld gebracht.