Manifest ‘Groene mensen Wensen’, 11 febr

Naturama-kei-buikdans-sieraad
‘Wenssteen’ stadspark Groene Perron – foto Naturama

Manifest  ‘Groene mensen Wensen’

‘Dagboek buiten’ en manifest debat: 11 februari 2010, van 20.00 tot 22.00 uur
Scholengemeenschap SSGN, IJsbeerstraat 12, Nijmegen

Verontruste inwoners van Nijmegen hebben samen een ‘Bewonersmanifest’ opgesteld waarin zij hun zorgen uiten omtrent het groenbeleid van de Gemeente Nijmegen. Het manifest bevat ook ‘groene’ voorstellen om het ‘Groen’ in Nijmegen in de toekomst beter mee te kunnen laten wegen in de belangenafwegingen die steeds plaatsvinden.

Ondanks de goede bedoelingen van het manifest zal het niet eenvoudig zijn het Bewonersmanifest in alle bestuurslagen geaccepteerd te krijgen. De inzet van de initiatiefnemers van het manifest verdient lof en waardering, zeker gezien de te verwachten tegenstand.
Het stedelijk groen kan in beweging komen of zal stil blijven staan. De keuze ligt bij de bestuurders van Nijmegen. Het Bewonersmanifest spreekt zich duidelijk uit voor het eerste.
Daarom zal ik het Bewonersmanifest op persoonlijke titel ondersteunen.

Naar aanleiding van het Bewonersmanifest kunnen voorstellen ontstaan die met elkaar weer nieuwe openingen kunnen bieden; het manifest is daar dan ook misschien een mooie aanzet toe. Iedereen kan een ‘Groen’ visie opstellen of er nog een in de kast hebben liggen. En of het nu werkt of niet, dat maakt in deze in zijn geheel even niet uit.
Het gaat bij mij nu om de inzet van een ieder om het over het ‘Groen’ in onze stad te hebben. Ook een kind mag een eigen ‘Groen’ visie hebben, en alle Nijmeegse burgers samen natuurlijk ook.

Het lijkt mij een leuk voorstel om na de verkiezingen in maart 2010 een prijsvraag uit te schrijven gericht aan alle burgers, met de vraag wie het beste ‘Groen’ voorstel voor Nijmegen heeft. Met waarschijnlijk als resultaat allemaal leuke tekeningen, gedichten, mooie ontwerpen, enz.
Ik zal dit thema alvast op mijn website www.vlinderkas.com vermelden en daar al met deze oproep beginnen.

Er bestaat bij mij nu geen absolute ‘ Groene’ sluitpost hoe het uiteindelijk met het ‘Groen’ in deze stad verder moet. Maar een ‘Groene’ inzet tonen voor ons stadse ‘Groen’ is altijd nuttig.
Daarbij moet het goede nieuws over ons stedelijk ‘Groen’ niet over het hoofd worden gezien, omdat in het verleden ook grote resultaten zijn geboekt her en der in de stad. Kijk maar eens naar de Javabuurt die kort geleden tot beschermd stadsgezicht is verklaard en waarin nu alle huizen worden gerestaureerd in plaats van gesloopt. En deze bescherming heeft zich ook voortgezet in het ‘Groen’ in de vele diepe achtertuinen, bomenlanen en een groot park ‘Groene Perron’.

Wie had kunnen dromen dat dit zover kon komen, mede dankzij de inzet van de Nijmeegse bioloog Cyril Liebrand, buurtbewoners, gemeente Nijmegen, Woningstichting Portaal Nijmegen.
 
Boudewijn Corstiaensen
Stichting Naturama
www.vlinderkas.com