GroenLinks – Mensen helpen die tussen regels in..

Nijmegen, 28 februari 2008

Maatwerk is mensenwerk
GroenLinks wil mensen die “tussen regels in vallen” betere hulp bieden

De fractie van GroenLinks stelt voor om op korte termijn een hoorzitting te organiseren over mensen die “door de Mazen van het Net” glippen.

In Nijmegen wordt veel gedaan om bewoners, die dat nodig hebben, te ondersteunen. Een keur aan organisaties en professionals is werkzaam om mensen te begeleiden daar waar nodig. De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan de inrichting van deze hulp binnen de zogenaamde ‘ketenaanpak’. Een dergelijke aanpak is gebaseerd op het idee dat wanneer je voor alle stadia van een probleem (van beginnend tot zeer ernstig) de juiste hulp kunt bieden, er uiteindelijk minder mensen problemen zullen hebben en dat die problemen ook minder ernstig zijn.
Toch zijn er altijd individuele gevallen die niet passen in de bestaande structuren of het huidige beleid. Deze mensen lopen het gevaar verloren te raken ’tussen’ taakafbakeningen tussen instellingen. Zij vallen door de mazen van het vangnet.

De werkgroep LinksGroen heeft zich in 2007 verdiept in de problematiek van dergelijke gevallen die tussen wal en schip belanden.
Er zijn vele gesprekken gevoerd met hulpverleners en hun klanten. Niet het verhaal van beleidsmakers maar het verhaal van de mensen uit het echte leven.
Verslaglegging van die gesprekken daarvan is te lezen in de brochure Door de Mazen van het Net. (zie Bijlage) Het schetst een beeld van mensen die met hun specifieke situatie en hulpvraag van instelling naar instelling lopen, omdat hun problematiek zich slecht laat categoriseren.
Vaak voelen de professionals zich belemmerd om te doen wat nodig is, omdat het niet tot hun takenpakket hoort. We zien ook dat daar waar het probleem opgelost wordt, er ook vaak een hulpverlener betrokken is die die grens van het takenpakket wat ruimer interpreteert.
Juist omdat deze mensen vaak buiten de structuur van ons beleid vallen, of combinaties van problemen hebben waar de instellingen geen aanbod bij hebben, is het belangrijk dat we in het beleid ook ruimte houden om flexibel en creatief om te gaan met deze mensen.

Om die reden stelt GroenLinks voor dat de raad met deze mensen en hun hulpverleners in gesprek gaat om te kijken hoe voorkomen kan worden dat mensen door de mazen van het vangnet vallen. Een aantal organisaties (o.a. Tandem, Standvast Wonen, Inter-lokaal, WIG, Straatmensen voor Straatmensen, Unitas en Vrijwilligerscentrale) heeft al aangegeven zo’n bijeenkomst toe te juichen en er graag aan deel te nemen.
 
De folder is te downloaden via
www.groenlinks.nl/lokaal/nijmegen/publicaties/mazenvanhetnet

Bron: GroenLinks Nijmegen