GroenLinks – Polarisatie en radicalisering

Nijmegen, 16 februari 2009
 
GroenLinks op de bres voor een ongedeelde stad:
aandachtspunten tegen polarisatie en radicalisering in Nijmegen

GroenLinks verzoekt het college van burgemeesters en wethouders met een actieplan te komen ter preventie van polarisatie en radicalisering in Nijmegen. Een twintigtal gemeenten zijn Nijmegen inmiddels voor geweest met een dergelijk plan. In Nijmegen is op een paar rechts-extremistische incidenten na gelukkig geen sprake van gevaarlijke radicaliserende tendensen. Er zijn wel risicofactoren die tot polarisatie kunnen leiden, maar die met preventief beleid goed aan te pakken zijn. GroenLinks formuleert een aantal aandachtspunten in een initiatiefvoorstel om preventief in actie te komen tegen polariserende tendensen om zo radicalisering te voorkomen in Nijmegen. Vooral jongeren, kunnen vatbaar zijn voor deze invloeden omdat ze bezig zijn met het vormen van hun identiteit. Er kan meer aandacht op scholen en in de wijk komen zodat de weerbaarheid van jongeren tegen radicaliserende of polariserende invloeden versterkt kan worden.

In de Nijmeegse ‘veiligheidsmonitor 2008′ gaven bewoners aan het gebrek aan voorzieningen voor jongeren en overlast door jongeren als grootste problemen in hun buurt te zien. Ook bleek uit de ‘jeugdmonitor 2008′ dat meer dan de helft van de ondervraagde jongeren behoefte heeft aan meer ontmoetingsplekken en activiteiten. Daarom stelt GroenLinks ook voor als één van de aandachtspunten dat de gemeente een inventarisatie maakt van leegstaande panden en sloopwoningen. Deze kan men eventueel inzetten als ruimtes waar jongeren zich op een positieve manier kunnen ontplooien.
Eind vorig jaar was er grote ontevredenheid over de openbare ordehandhaving in de wijk Meijhorst. Een aantal jongeren vindt nog altijd dat zij onterecht een verblijfsontzegging hebben gekregen. Gemeente en politie houden echter vol dat betrokkenen deel uitmaakten van de overlastgevende groep. Verder stelt GroenLinks voor dat er onderzoek gedaan wordt naar de rol die etniciteit speelt bij het veiligheidsbeleid en het handhaven van de openbare orde en in welke mate discriminatie, polarisatie of radicalisering op scholen in Nijmegen voorkomt.

Hoewel het Anti Discriminatie Bureau (ADB) in 2007 maar drie officiële klachten over discriminatie op Nijmeegse onderwijsinstellingen heeft ontvangen, krijgt zij signalen dat er in Nijmegen meer aan de hand is. Ook zijn volgens het jaarverslag van 2007 van de ADB gevoelens van intolerantie en daarmee gepaard gaande polarisatie veel meer toegenomen dan uit de cijfers blijkt. Voorbeelden van soorten incidenten die men vaak niet meldt hebben betrekking op de vijandige benadering van vrouwen vanwege het dragen van een hoofddoek en jongeren die langs etnische lijnen in groepen tegenover elkaar komen te staan. GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel ingediend met verschillende aandachtspunten voor het college om de polarisatie tussen verschillende bevolkingsgroepen in de stad tegen te gaan.
 
Bron Groenlinks Nijmegen