GroenLinks tegen Haags kraakverbod

Nijmegen, 13 november 2008
 
GroenLinks ten strijde tegen Haags kraakverbod.

De rechtse partijen hebben in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel ingediend tegen het kraken. Als reactie hierop heeft de Nijmeegse gemeenteraad woensdag een stevig protest laten horen. Kraken is immers een zeer nuttig instrument om te voorkomen dat huizen lang leeg staan.

Ook anno 2008 is er nog woningnood. Ook anno 2008 zijn de bezitters van meerdere huizen geneigd die huizen leeg te laten staan in afwachting van kansen om nog meer op die huizen te verdienen. Daarom heeft GroenLinks een motie ingediend om – in navolging van de vier grote gemeenten – in woord en daad nut en noodzaak van het kraken te ondersteunen.

De motie werd aangenomen door GroenLinks, PvdA, SP en D66, een royale meerderheid. “Nijmegen sluit zich dus aan bij de G4 gemeenten: een kraakverbod lost niets op,” aldus indiener Miesjel Spruit.

Bron GroenLinks Nijmegen