GroenLinks – Steun voor tramplannen

18 februari 2009

GroenLinks krijgt steun voor haar tramplannen

Bij een debat over de verkeersplannen van het kabinet voor de komende jaren, heeft
GroenLinks steun van een meerderheid in de Tweede Kamer gekregen voor haar
pleidooi de tram te laten terugkeren in middelgrote steden. Verantwoordelijk
staatsecretaris Huizinga krijgt de opdracht steun te geven aan de tramplannen van
Maastricht, Nijmegen en Zwolle/Kampen. Dat is een regelrechte opsteker voor deze
projecten.

 
Kees Vendrik: “Deze zomer komt staatssecretaris Huizinga met haar visie op het
regionaal openbaar vervoer in ons land. Met deze motie geven we haar alvast een
flinke duw in de goede richting”. Eerder betoogde Huizinga al flink geld te hebben
uitgetrokken voor tramprojecten, maar dat bleef beperkt tot de grote steden.
GroenLinks is blij dat een ruime Kamermeerderheid van SP, PvdA, CDA, CU en SGP
belang hecht aan de terugkeer van de tram.
GroenLinks denkt dat met investeringen in schoon openbaar vervoer twee vliegen in
één klap geslagen kunnen worden: elektrisch transport is een goed antwoord op de
klimaatcrisis en het schept de nodige werkgelegenheid, een antwoord op de
recessie.
Bij de verkeersbegroting presenteerde GroenLinks haar notie: “Laat de tram rijden”,
vol met voorbeelden van goede plannen: http://tramactie.groenlinks.nl