Femke Halsema opent tramhalte Stadhuis

Nijmegen, 27 november 2008
 
GroenLinks wil Rijksgeld voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Femke Halsema opent tramhalte Stadhuis
  
Vandaag opende Femke Halsema samen met wethouder Jan van der Meer een tramhalte
bij het stadhuis aan de Burchtstraat in Nijmegen. De symbolische opening van de
tramhalte is de start van een landelijke GroenLinks-campagne om Rijksgeld beschikbaar
te krijgen voor tramprojecten in Nijmegen, Maastricht, Utrecht en andere steden.

 
Vrijwel alle steden in Nederland kampen met files. De overheid investeert veel geld in het
Rijkswegennet, maar omdat het in de stad vaak niet mogelijk en wenselijk is de
wegcapaciteit te vergroten, loopt het autoverkeer als in een trechter vast. Veel steden zien
de oplossing in de terugkeer van de tram. De ervaring (o.a. in de Randstad maar óók in
veel middelgrote steden in Frankrijk, Spanje, Duitsland en België) leert namelijk dat de
tram in tegenstelling tot de bus wél in staat is om mensen uit de auto te trekken. Dit is
goed voor de bereikbaarheid van de stad, én voor het milieu. De tram is immers een
schone vorm van vervoer en de vrijliggende rails biedt een garantie op snelle verbindingen
tussen knooppunten binnen de stad en regio.
Veel gemeenten worstelen echter met een gebrek aan financiële middelen. De financiering
van dit soort projecten is bijna helemaal afhankelijk van het Rijk. Elke gemeente, provincie
of regio mag zelf bezien waar het toegekende Rijksbudget aan uitgegeven wordt, maar in
de praktijk is die keuzevrijheid beperkt: wegen moeten onderhouden worden en
gemeenten dragen jaarlijks ruim een miljard bij aan de exploitatie van het stads- en
streekvervoer. Daarnaast is er jarenlang beknibbeld op het budget voor openbaar vervoer.
 
De tramlijn Heijendaal-binnenstad-Waalsprong moet onderdeel gaan uitmaken van de
toekomstige HOV-as Arnhem-Nijmegen. Om de bereikbaarheid van Arnhem, Nijmegen en
de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe te kunnen garanderen en de filedruk te
verminderen is er naast het bestaande treinspoor een tweede hoogwaardige openbaar
vervoersverbinding (HOV) nodig tussen Arnhem, Bemmel en Nijmegen. De Stadsregio
Arnhem Nijmegen doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheid hiervan, samen
met de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe. Gedachte is dat de
HOV-as via vrijliggende infrastructuur snel, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer
gaat bieden tussen Arnhem, Bemmel en Nijmegen. Voor het traject Nijmegen-Bemmel
gaat de voorkeur daarbij uit naar een tram. Voor het traject Bemmel-Arnhem wordt ook de
mogelijkheid van de trolleybus bekeken, de elektrische bus die al decennialang door
Arnhem rijdt. Op basis van de kosten van projecten elders worden de kosten voor het
hele tracé tussen Nijmegen en Arnhem op dit moment op zo’n 360 miljoen euro geschat.
 
Bron Groenlinks Nijmegen