GS: groen licht voor woontoren Hezelpoort

Nijmegen, 7 februari 2007

Gedeputeerde Staten geeft groen licht voor woontoren Hezelpoort

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor de locatie Achter de Hezelpoort. Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een woontoren van maximaal 120 meter hoog met daaromheen laagbouw in de vorm van woningen en commerciële ruimtes. Langs het spoortalud komt een parkeergarage met 900 plaatsen met daar bovenop een groengebied.

In de eindconclusie van hun beschikking spreekt Gedeputeerde Staten van een plan dat grote invloed zal hebben op de verdere ontwikkeling van Nijmegen. Ze spreken van een duidelijke schakel tussen de bestaande binnenstad en het Waalfront en een ontwikkeling die van betekenis is voor de Nijmeegse spoorzone. Het is bovendien een stedelijke ontwikkeling die geheel in lijn is met het provinciale beleid zoals dat is verwoord in het Streekplan Gelderland 2005.

Het plan voor de woontoren met een parkeergarage is ontwikkeld door Strukton Bouw & Vastgoed en ICE Ontwikkeling in samenwerking met Architects Alliance uit Toronto. De start van de uitvoering van het plan staat gepland voor de eerste helft van 2008.

Bron: Gemeente Nijmegen