Hatert bouwt aan toekomst

Nijmegen, 4 december 2007

In de Nijmeegse wijk Hatert wordt hard gewerkt aan de toekomst. In de komende tien jaar worden ruim 800 woningen gebouwd waarbij projecten met bijzondere architectuur en stedelijke allure in het oog springen. Op het braakliggende circusterrein ontstaat een nieuw hart voor Hatert, Nieuw Malderborgh ondergaat een volledige metamorfose. Deze ontwikkelingen zijn gebundeld in de voortgangsrapportage ‘Fysieke pijler, Hatert onder de pannen’, die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Deze rapportage laat zien hoe gemeente en corporaties in samenspraak met bewoners vormgeven aan een vernieuwd Hatert. Vier bouwprojecten gaan deze maand in procedure voor vrijstelling op het bestemminsgplan.

De rapportage geeft een beeld van de bouwprojecten die in Hatert gerealiseerd zijn of worden. Het nieuwe woningaanbod is heel divers: van laag- tot hoogbouw, van huur- en koopwoningen, senioren- en zorgwoningen. Daarmee wordt het eenzijdige aanbod van goedkope huurwoningen in Hatert doorbroken, wat de doorstroming bevordert en de bevolkingssamenstelling gevarieerder maakt.

In 2002 heeft de gemeenteraad de wijkvisie ‘Hatert onder de pannen’ vastgesteld na intensief overleg met wijkbewoners, corporaties en instellingen. De belangrijkste doelstelling van de wijkvisie is het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. Behalve de bouwprojecten zijn diverse andere projecten voortvarend van start gegaan, van Open Wijkscholen tot een Cruyff Court.

Minister Vogelaar heeft in maart van dit jaar Hatert aangewezen als een van de 40 prachtwijken. Samen met de plannen die al ontwikkeld zijn voor de wijk, kunnen de Vogelaargelden Hatert een extra impuls geven op sociaal en maatschappelijk terrein.

Op maandag 10 december 2007 vindt om 19.30 uur een informatieavond plaats in Wijkcentrum Hatert (Couwenberghstraat 22). Voor vier bouwprojecten gaat een vrijstellingsprocedure starten:
• Malderburchtstraat, bouw 61 appartementen;
• Couwenberghstraat/Thorbeckestraat, bouw 36 grondgebonden woningen;
• Couwenberghstraat/Thorbeckestraat/Cort van der Lindenstraat, bouw 35 appartementen;
• Kleverburgstraat, bouw 40 grondgebonden woningen, twee beneden- en twee bovenwoningen en vier Fokuswoningen.
Tijdens deze avond wordt ook informatie verstrekt over andere Hatertse projecten die in uitvoering of in voorbereiding zijn.

Bron: Gemeente Nijmegen