Hatert Prachtwijk – Start uitvoering plannen

Nijmegen, 13 januari 2008

Uitvoering plannen Hatert Prachtwijk van start
17 miljoen euro in Hatert investeren

Naast de vele bouwprojecten die in Hatert spelen, gaat nu ook de uitvoering van de plannen voor Hatert Prachtwijk in volle breedte van start. Het college van burgemeester en wethouders hebben het uitvoeringsprogramma dat samen met de corporaties Portaal, Talis en WoonGenoot tot stand is gekomen, voor de komende drie jaar vastgesteld. In deze periode gaan corporaties en gemeente voor ongeveer 17 miljoen euro in Hatert investeren. Daarbij staat de bestrijding van armoede en werkloosheid en het vergroten van toekomstkansen voor de jeugd centraal.

In 2007 wees voormalig minister Vogelaar Hatert aan als een van de veertig wijken die binnen tien jaar een sterkere en meer aantrekkelijke wijk moeten worden. In overleg met bewoners, bewonersorganisaties, vele instellingen en betrokken corporaties Portaal, Talis, en WoonGenoot is het Wijkactieplan (WAP) Hatert 2008-2017 opgesteld. Vervolgens is door corporaties en gemeente overlegd over de financiering. Nu is het zover dat de plannen voor de komende drie jaar kunnen worden uitgevoerd. Deze zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase 2008-2011.

Een greep uit de plannen:
• gezinscoaches en één wijkteam voor het oplossen van problemen achter de voordeur
• een Actiecentrum Hatert Werkt voor het bevorderen van werkgelegenheid en de bestrijding van armoede
• een Centrum voor Jeugd en Gezin
• modernisering en vergroting van het wijkcentrum
• extra ondersteuning van buurtactiviteiten en bewonersinitiatieven,
• faciliteren van Adviesgroep Integratie Hatert
Vóór 2012 wordt een Uitvoeringsprogramma gemaakt voor de tweede fase.
De Raad behandelt het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert eerste fase naar verwachting op 14 januari 2009.
 
Bron Gemeente Nijmegen