Heldere afspraken RIBW panden

Nijmegen 1 juli 2008

Heldere afspraken over gebruik RIBW-panden Nijhoffstraat/Sloetstraat

De buurtcommisie Nijhoffstraat/Sloetstraat, de RIBW (Regionale Instelling Beschermende Woonvormen) en gemeente hebben afspraken gemaakt over het voortzetten van de opvang van cliënten van de RIBW aan de Nijhoffstraat en Sloetstraat in Nijmegen. De betrokken partijen hebben een overeenkomst getekend waarin de afspraken zijn vastgelegd.

De overeenkomst is tot stand gekomen nadat eerder dit jaar onder buurtbewoners onrust was ontstaan over het voornemen van de RIBW om psychiatrische cliënten met een ernstige verslavingsproblematiek te huisvesten in panden van de RIBW aan de Nijhoffstraat en Sloetstraat. Na gesprekken tussen vertegenwoordigers van de buurtbewoners en RIBW onder regie van de gemeente heeft RIBW besloten af te zien van dit voornemen. Er komen in de betreffende panden geen verslaafden. In plaats daarvan keert RIBW terug naar beschermd wonen voor cliënten met een grondslag in de psychiatrie, zonder ernstige individuele problematiek.

Deze bewoning heeft ruim vijftien jaar kunnen rekenen op de acceptatie van de cliënten door omwonenden, en is ook toegestaan conform het bestaande bestemmingsplan en de bouwvergunning van 1991.
Cliënten kunnen voldoende zelfstandig wonen, en zijn geschikt voor kamerbewoning in een woongroep. RIBW biedt hen ondersteunende begeleiding, en geen behandeling.

Zowel RIBW, gemeente als buurtvertegenwoordigers hechten veel belang aan een goede communicatie. Daarom is afgesproken dat buurtbewoners, de verantwoordelijke locatiemanager van RIBW en de wijkmanager van de gemeente, in een frequentie naar behoefte, met elkaar in gesprek blijven om de situatie te evalueren. Tevens verzoekt de gemeente het Zorgkantoor om jaarlijks te toetsen of de RIBW de cliënten huisvest conform de gemaakte afspraken ten aanzien van de afgesproken cliëntprofielen.

Op basis van deze en andere afspraken, die in constructief overleg tot stand kwamen, is de basis gelegd voor het in goede harmonie voortzetten van bewoning door cliënten van de RIBW van de panden aan de Nijhoffstraat/Sloetstraat.

Bron Gemeente Nijmegen