Herbouw paviljoen Openluchttheater De Goffert

Nijmegen, 18 december 2007

Het in 2003 afgebrande paviljoen van het Openluchttheater De Goffert wordt volgend jaar herbouwd. De gemeente Nijmegen sluit daartoe een samenwerkingsovereenkomst met BORN Bouwopleidingen, ROC Nijmegen en de HAN.

De samenwerking tussen deze partijen maakt niet alleen de herbouw van het paviljoen mogelijk, maar biedt ook kansen aan leerlingen en studenten van het ROC en de HAN op leerwerkplekken in de bouw.

Het Openluchttheater is een gemeentelijk monument en wordt voor uiteenlopende culturele activiteiten, evenementen en festivals gebruikt. Om het voortbestaan te waarborgen is het noodzakelijk dat het paviljoen wordt herbouwd. Het paviljoen van het Openluchttheater De Goffert brandde in 2003 af. Het paviljoen werd onder andere gebruikt voor horeca, opslag en regiefaciliteiten.

De gemeente draagt 145.500 euro bij aan de herbouw. De Stichting Openluchttheater De Goffert levert een bijdrage aan de bouw in de vorm van vrijwilligers die schilderwerk en andere werkzaamheden verrichten.
Daarnaast betaalt BORN Bouwopleidingen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum 40.000 euro. Dit is bedoeld om de onderwijskundige kant van het project vorm te geven. Twee jaar geleden hebben de gemeente en BORN BOuwopleidingen het leerling-bouwplaatsconvenant afgesloten. De strekking van dit convenant is dat de gemeente meer leerling-bouwpersoneel een kans biedt op kwalitatief hoogstaande leerwerkplekken. De herbouw van het paviljoen biedt hiertoe mogelijkheden, zowel voor HBO als MBO-studenten.

BORN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De gemeente behoudt de supervisie. De oplevering van het paviljoen is gepland begin november 2008.

Bron; Gemeente Nijmegen