Herinrichting kasteeltuin Wijchen bijna klaar

In 2018 werd de achtertuin al heringericht nadat het in 2017 een tijdelijke functie als parkeerterrein had. In 2019 zijn daarvan de laatste werkzaamheden afgerond zoals plaatsing van de slagbomen en nieuwe poorten op de bruggen. Nu de renovatie van het kasteel bijna afgerond is, volgt de herinrichting van de voortuin. Hiervoor is een ontwerp gemaakt in samenwerking met allerlei betrokken partijen. Daarin is de visie die door de projectgroep bedacht is meegenomen. Het plan wijkt op details af van het eerdere ontwerp dat was gemaakt. De nieuwe plannen moeten ervoor zorgen dat het beter aansluit bij de renovatie van het kasteel en de plannen van het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM). Dat betekent veel groen, gebruiksvriendelijk en herkenbare elementen uit het verleden.