Vertraagde hersenactiviteit bij mobiele bellers

‘Vertraagde hersenactiviteit’ bij frequente mobiele bellers.

11/9/2007 – Frequente mobiele bellers laten een vertraagde hersenactiviteit zien volgens een zojuist gepubliceerd onderzoek uitgevoerd door Nijmeegse onderzoekers. Het door hen uitgevoerde onderzoek is het eerste onderzoek waarbij de lange termijn effecten van mobiel bellen in kaart zijn gebracht. Verder werd gevonden dat mobiele bellers over betere selectieve aandacht beschikken, wat waarschijnlijk een ‘leer-effect’ is als gevolg van het bellen in drukke omgevingen. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze ‘vertraagde hersenactiviteit’ een schadelijk gezondheidseffect betreft of niet, maar inmiddels zijn er gegevens voor handen van meer dan 20.000 mensen om dit onderzoek te herhalen en hier verder uitsluitsel over te geven.

In het september-nummer van het International Journal of Neuroscience verschijnt een studie waarin voor het eerst het lange termijn effect van mobiel bellen op het functioneren van de hersenen is onderzocht. In eerdere studies is vooral gekeken wat de directe – acute – effecten zijn van GSM straling op de hersenactiviteit. In deze studie is middels een epidemiologische aanpak gekeken naar de lange termijn effecten van mobiel bellen op de hersenen. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van 300 mensen waarvan 100 ‘frequente mobiele bellers’, 100 ‘niet-mobiele bellers’ en 100 mensen die daartussenin lagen. In dit onderzoek is gekeken naar verschillen in elektrische hersenactiviteit (gemeten met QEEG ofwel kwantitatief EEG), neuropsychologische functies zoals aandacht, geheugen en executieve functies en persoonlijkheidskenmerken. De resultaten laten zien dat frequente mobiele bellers extraverter zijn. Ook laten frequente mobiele bellers een betere selectieve aandacht zien. Dit wordt door de onderzoekers in verband gebracht met het vaker mobiel bellen in rumoerige omgevingen waardoor de frequente beller beter leert om zich te concentreren op het telefoongesprek en irrelevante informatie leert uitfilteren. Echter, de hersenactiviteit van mobiele bellers laat meer trage activiteit zien (delta en theta activiteit) en laat ook een vertraagde alpha piek frequentie zien. Deze vertraging kon niet verklaard worden uit de verschillen in persoonlijkheid en aandacht. “Ernstig vertraagde hersenactiviteit wordt ook wel gevonden bij onder andere de ziekte van Alzheimer. Echter, de vertraging in de hersenactiviteit die in dit onderzoek werd gevonden kan nog als ‘normaal’ gezien worden” volgens Martijn Arns, de hoofdonderzoeker. “De groep van 100 ‘frequente mobiele bellers maakten ten tijde van de data verzameling van dit onderzoek nog maar gemiddeld 2.4 jaar gebruik van hun mobiele telefoon; dit is tamelijk kort gezien het wijd verspreid gebruik van deze toestellen. Daarom kan verwacht worden dat de gevonden effecten wellicht ernstiger worden naarmate men langer een mobiele telefoon gebruikt” aldus Martijn Arns.

De gebruikte “Brain Resource International Brain Database” bevat momenteel de gegevens van meer dan 20.000 mensen waar op basis van dit onderzoek eenvoudig en kosten effectief gerepliceerd kan worden. Toekomstig onderzoek zal daarom uit moeten wijzen of de gevonden effecten stand houden in een grotere groep en bij een langere gebruikersduur en of deze vertraagde hersenactiviteit een ‘schadelijk’ effect heeft of niet.

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van Brainclinics Diagnostics in Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Biologische Psychologie, het Institute of Psychiatry in London en de Brain Resource Company in Sydney.

Meer informatie over dit onderzoek kunt u ook vinden op www.brainclinics.com

Bron: Brainclinics Diagnostics: