Heseveld – beschermd stadsbeeld

Delen Heseveld op nominatie als beschermd stadsbeeld

Nijmegen, 26 juni 2007

De Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Heseveld zijn aangewezen als beschermd stadsbeeld. Als het aan burgemeester en wethouders ligt, krijgt een aantal panden een monumentale status.

In 2000 heeft de Gemeenteraad besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de stedenbouw en architectuur uit de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Behalve herbouwde gebieden als het stadscentrum, horen daar ook de naoorlogse uitbreidingswijken bij. Het onderzoek duidt delen van Heseveld aan als beschermd stadsbeeld vanwege de unieke architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde. Bebouwing rondom het Pieter Postplein en aan de Paul Krugerstraat, Bothastraat en De Wetstraat komen in aanmerking als gemeentelijk monument. Het gaat om woningen in de stijl van de Bossche School van architectenbureau Evers & Sarlemijn.

Burgemeester en wethouders starten met voorrang de procedure om dit gebied een beschermde staus te geven. Zodoende kan woningcorporatie Portaal daarmee rekening houden in de plannen voor woningvernieuwing. Als beschermd stadsbeeld kan waardevolle bebouwing worden behouden. Het kan ook nieuwe ontwikkelingen in samenhang brengen met de bestaande buurt.

De raad beslist uiteindelijk over definitieve aanwijzing van beschermd stadsbeeld en gemeentelijke monumenten.

Bron: Gemeente Nijmegen